Rodzinna Europa, Europa Mostów – Warsztaty Integracji Międzykulturowej w Brukseli

W czwartek 1 marca w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyły się warsztaty eksperckie na temat dialogu międzykulturowego: „Rodzinna Europa, Europa Mostów”, których celem było przekazanie przez instytucje kultury z Polski Wschodniej informacji na temat podejmowanych przez nie działań i inicjatyw związanych z dialogiem międzykulturowym, ideą integracji europejskiej i tolerancji. Uczestnicy warsztatów podjęli próbę wypracowania propozycji działań na przyszłość związanych z Partnerstwem Wschodnim, które powinny zostać uwzględnione przez instytucje Unii Europejskiej.

Warsztaty były doskonałą okazją do zainteresowania tematem dialogu międzykulturowego posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli międzynarodowego środowiska akademickiego, literackiego i dziennikarskiego. Warsztaty skierowane były także do pracowników Komisji Europejskiej zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z edukacją i kulturą, zatrudnieniem, stosunkami społecznymi, włączeniem społecznym, stosunkami zewnętrznymi Unii Europejskiej oraz współpracy i rozwoju – (EuropeAid).

Punktem wyjścia do dyskusji na temat problemów związanych z wielokulturowością we współczesnej Europie były prezentacje przedstawicieli Fundacji „Borussia” z Olsztyna, Fundacji Trans Kultura z Lublina, Muzeum Dialogu Kultur z Kielc, Stowarzyszenia Pro Carpathia z Rzeszowa oraz Fundacji „Pogranicze” z Sejn, które stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i zapoczątkowania współpracy zainteresowanych podmiotów z Polski Wschodniej.

Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański otwierając warsztaty podkreślił, że regiony Polski Wschodniej mogą poszczycić się wielokulturowymi tradycjami, związanymi z obecnością na tych terenach ludzi różnych wyznań i narodowości, co zdecydowanie wyróżnia je spośród innych regionów europejskich.

Podczas analizy mocnych i słabych stron prowadzenia dialogu oraz długofalowych korzyści, jakie on za sobą niesie głos zabrał m.in. Jean-Pierre Deru – Dyrektor Stowarzyszenia Marcela Hictera w Brukseli. Uczestnicy warsztatów podkreślali ogromne znaczenie dialogu międzykulturowego dla Polski Wschodniej i Europy oraz krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego.

– Trudno rozwijać Partnerstwo Wschodnie z powodów politycznych – podkreślił dyrektor sejneńskiego Pogranicza Krzysztof Czyżewski – do tego dochodzi wiele nierozwiązanych kwestii, których źródło tkwi także w historii, pomiędzy regionami objętymi tą inicjatywą. Dlatego należy rozwijać Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy, a w szczególności dialog międzykulturowy ponieważ coraz więcej problemów, z jakimi spotykają się europejskie społeczności jest związanych z jego brakiem.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się także z „Podręcznikiem dialogu międzykulturowego – tożsamość i zaufanie” (Handbook of Dialogue – Trust and Identity) wydanym wspólnie przez Fundację „Pogranicze” oraz Dom Polski Wschodniej, w którym można przeczytać o agorze, budowaniu mostów, gościnności, integracji, religii i tolerancji, jak również o nacjonalizmie i ksenofobii. Publikacja ta rzuca nowe światło na  emigrację i wielokulturowość, które nie powinny pozostać niezauważone we współczesnym świecie.

Wyniki całodziennych warsztatów zostały podsumowane wieczorem podczas spotkania Klubu Domu Polski Wschodniej, stanowiącego wspólną platformę integracji i wymiany informacji dla Polaków pracujących w instytucjach unijnych oraz polskiej administracji w Brukseli.

Warsztaty zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli stanowiły początek dyskusji z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską nad sprawami związanymi z dialogiem międzykulturowym oraz jego roli w Partnerstwie Wschodnim. Szersza debata poruszająca te kwestie przewidziana jest na listopad, kiedy to w Brukseli zorganizowana zostanie konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną konkretne pomysły i narzędzia wspierające rozwój Partnerstwa Wschodniego.