Marszałkowie województw Polski Wschodniej dyskutowali wraz z Komisją Europejską o przyszłości makroregionu

W konferencji „Polska Wschodnia – dziś i jutro” zorganizowanej w kieleckim ośrodku wystawienniczym w czwartek, 15 października, o szansach i wyzwaniach dla makroregionu dyskutowali marszałkowie pięciu województw, których program dotyczy.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podkreślał podczas spotkania, że poprzednia edycja programu to wielki sukces, ale nowa perspektywa to kolejne wielkie wyzwanie. – Nowa perspektywa to silne akcenty na wsparcie gospodarki. Moje nadzieje wiążę ze wsparciem przedsiębiorczości z naciskiem na startupy. Ważne, żeby ludzie, którzy zobaczą szansę na pomoc dla swoich firm, nie decydowali się na wyjazd z regionu. Musimy zastanowić się, jak przeciwdziałać migracjom i tworzyć dobre warunki ekonomiczne zwiększające wydajność pracy i konkurencyjność, a przez to też płace, które są głównym powodem, dla którego młodzi ludzie opuszczają nasze województwo – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego.

Determinację marszałków w realizowaniu założeń programu chwalił Wolfgang Münch, przedstawiciel Komisji Europejskiej. – Program dla Polski Wschodniej to duże pieniądze i wielkie pomysły – mówił. Zaznaczył jednocześnie, że nowa perspektywa może być ostatnią szansą dla tych województw na tak znaczące fundusze. – Moja rada to myślenie przyszłościowe i rozsądne wydatkowanie pieniędzy. To nowa jakość. Nie potrzebujemy tylko dobrych projektów, ale doskonałych pomysłów – powiedział Wolfgang Münch.

Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zauważyła, że Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej pokazał, iż samorządy potrafią wspólnie realizować przedsięwzięcia i wykorzystać daną im szansę. Jednocześnie podkreśliła, że kontynuacja programu jest nadal potrzebna. – Jestem przekonana, że przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej są gotowe do tego by stać się innowacyjnymi, dlatego specjalne środki będą dedykowane właśnie temu obszarowi – powiedziała Iwona Wendel.

Jak zauważył Adam Jarubas, potwierdzeniem sukcesu programu jest fakt, że makroregion ten przestaje być określany jako „ściana wschodnia”. – Ścianę kojarzymy z czymś, co się nie udaje. Nam się udało. Mamy jednak świadomość wyzwań rozwojowych, które są przed nami. Te pięć regionów ma specyficzne cechy – słabszy rozwój infrastruktury, niższy poziom kapitału społecznego i wiele innych wskaźników, które należy poprawić – podkreślił marszałek.

Jednym z tematów podczas dyskusji były wybudowane dzięki programowi ścieżki rowerowe. – Projekt Green Velo obejmuje 200 kilometrów ścieżek w województwie świętokrzyskim, ale mamy ambicję „pociągnięcia” tego projektu dalej – powiedział Adam Jarubas i przypomniał, że kilka tygodni temu Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę z 60 samorządami oraz z 16 nadleśnictwami dotyczącą stworzenia szlaków turystycznych wiodących pomiędzy obszarami chronionymi przyrodniczo. – Będzie to uzupełnienie Green Velo – ponad 1600 km ścieżek ekologiczno-edukacyjnych – mówił.

Podczas panelu wszyscy podkreślali, że od współpracy zależy przyszłość województw Polski Wschodniej. – Z przyszłością i rozwojem makroregionu wiążę wielkie nadzieje. Moją największą ambicją jest stworzenie relacji pomiędzy biznesem a uczelniami na wyższym niż dotąd poziomie, przy wykorzystaniu infrastruktury, która powstała do tej pory. Wiążę także nadzieję z obszarem przedsiębiorczej i innowacyjnej Polski Wschodniej. Wyzwaniem jest dobre zrealizowanie strategii smartów, czyli skoncentrowanie się na wybranych obszarach wzrostowych – mówił Adam Jarubas.