Wizyty studyjna nt. unijnej polityki zdrowotnej w perspektywie UE 2014-2020

W dniach 27-28 maja 2015 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli mieliśmy okazję gościć przedstawicieli samorządów wojewódzkich podczas zorganizowanej przez Biuro Województwa Lubelskiego w Brukseli wizyty studyjnej dotyczącej polityki zdrowotnej Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020.

W wizycie studyjnej wzięli udział przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich zajmujących się tematyką służby zdrowia i opieki medycznej z województw: lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego jak również przedstawiciele kilku innych biur regionalnych w Brukseli.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję spotkać się z wysokiej klasy ekspertami, m. in. Panem Dyrektorem Andrzejem Rysiem z Komisji Europejskiej (Health Systems and Products Director – Sante D), który zaprezentował następujące tematy: polityka zdrowotna UE, tworzenie Europejskich Sieci Referencyjnych (European Reference Networks (ERNs) – kryteria i warunki Komisji Europejskiej, turystyka zdrowotna (Cross Border Healthcare Directive) – implementacja dyrektywy transgranicznej, planowana ocena systemów opieki zdrowotnej w państwach członkowskich oraz polityki UE w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i jakości ochrony zdrowia. Pierwszego dnia wizyty goście uczestniczyli również w spotkaniu z Panią Katarzyną Głowacką-Rochebonne z Komisji Europejskiej, (Strategy and  International Unit, D1), która przybliżyła kwestie związane z polityka zdrowotną UE a Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z Panem Robertem Otokiem ze stowarzyszenia ASPHER ( Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim).

Celem spotkania było zapoznanie gości z zagadnieniem współpracy regionów w obszarze zdrowia publicznego oraz przybliżenie reguł rządzących tworzeniem ustawodawstwa na poziomie europejskim. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty goście mieli możliwość odwiedzić Parlament Europejski, uczestniczyć w aktualnie trwającej sesji plenarnej oraz zapoznać ze specyfiką pracy Posłów do Parlamentu Europejskiego.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się spotkaniem w szpitalu Parc Leopold Clinic należącym do Grupy Chirec, która zrzesza 5 szpitali i kilkanaście przychodni. Szczególnie dużym zainteresowaniem gości cieszyły się wszelkie kwestie dotyczące administrowaniem tak dużą strukturą oraz rozwiązania dotyczące finansowania opieki medycznej w Belgii. Na zakończenie wizyty w szpitalu goście odwiedzili również tamtejszy odział radiologii.

Ostatnim punktem wizyty studyjnej było spotkanie z panem Radcą Krzysztofem Kasprzykiem reprezentującym Stale Przedstawicielstwo RP przy UE. Pan Radca przybliżył tematy związane nie tylko z samym zakresem działań SP, ale przede wszystkim skupił się na warunkowości ex ante w zdrowiu i inteligentnych specjalizacjach oraz znaczeniu współpracy regionów przy kształtowaniu polityk europejskich.

Tutaj znajdą Państwo prezentacje przygotowane przez ekspertów zaproszonych do udziału w wizycie.