Delegacja z województwa lubelskiego w ramach KSOW

5 października w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, Pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Rolników Lubelszczyzny (około 35 osób). Byli to uczestnicy wizyty studyjnej zorganizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez Agencję Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie.

Za wyjazd zapłaciła Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich sekretariat Regionalny w Lublinie przy UMWL. Wyjazd miał na celu przedstawienie zainteresowanym gościom działalności instytucji europejskich na rzecz rolnictwa oraz funkcjonowania grup producenckich (głównie trzody chlewnej) na przykładzie Belgii i Holandii. W naszej siedzibie w Brukseli odbyło się seminarium pt. „Warunki rozwoju sektora oraz popyt i podaż wieprzowiny w UE” poprowadzone przez gości ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE – prof. Andrzeja Babuchowskiego – Radcę – Ministra w Dziale Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Kamila Ochmańskiego – Pierwszego Sekretarza w Wydziale ds. rolnictwa i rybołówstwa. Następnie Przedstawiciele Lubelszczyzny mieli okazję spotkać się z Arkadiuszem Bratkowskim – członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego, Anną Poniatowską – Kosicką oraz Martą Smulkowską, by porozmawiać o działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Podczas pobytu Przedstawicieli Lubelszczyzny w Brukseli zorganizowano również wizytę w Stowarzyszeniu Copa – Cogeca, gdzie odbyło się spotkanie z Senatorem RP Jerzym Chróścikowskim, Mariuszem Gołębiowskim – Wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Adamem Stępniem – Starszym Specjalistą Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz wizytę w Parlamencie Europejskim (zwiedzanie Parlamentu oraz udział w obradach Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także spotkanie z europosłem Januszem Wojciechowskim).

Wieczorem przy wspólnej kolacji była okazja by spotkać się z europosłanką prof. Leną Kolarską Bobińską, członkiem Zarządu Województwa Arkadiuszem Bratkowskim, Władysławem Piaseckim – wiceprezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych, Andrzejem Górczyńskim – członkiem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Edmundem Bożeńskim – dyrektorem Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.