Dom Polski Wschodniej promuje malarstwo olsztyńskiego malarza Edwarda Ratuszyńskiego

12 października, podczas drugiego już w tym roku Klubu Przyjaciół Polski Wschodniej, w Domu Polski Wschodniej odbył się wernisaż prac olsztyńskiego malarza Edwarda Ratuszyńskiego. Edward Ratuszyński urodzony w 1957 r. jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w roku 1983. Mieszka i pracuje w Olsztynie. Rysuje i maluje w różnych technikach, głównie jednak w akrylu i pastelu. Uprawia grafikę wydawniczą i projektowanie. Autor przeszło 100 indywidualnych wystaw poświęconych min. pejzażowi Warmi i Mazur, ale też żeglarstwu i historii Olsztyna.

Edward Ratuszyński jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów Olsztyna. Cechuje go rozbieżność zainteresowań. Tworzył m.in. scenografie teatralne w Olsztynie, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, a także scenografię i oprawę graficzną festiwalu jazzowego w Olsztynie, Olsztyńskich Nocy Bluesowych, Pikniku Country w Mrągowie. Wieloletni współpracownik pracowni usług architektonicznych /pua/ SARP, współtwórca koncepcji Targu Rybnego w Olsztynie. Dyrektor, kierownik i konserwator biur projektowych Urbis i Uniprojekt.

Współpraca z architektami i konserwatorami była przyczynkiem wielu wystaw poświęconych historii średniowiecznego Olsztyna pt. Olsztyn nieznany. Ratuszyński to także twórca okładek, ilustracji i opracowań graficznych przeszło 80 tytułów książek głównie o tematyce medycznej i historycznej. Jest współinicjatorem i autorem koncepcji graficznej „kalendarza olsztyńskiego” ukazującego się od 1999 roku do chwili obecnej. W latach 2009~2012 był wykładowcą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Autor projektu „Krzyża za zasługi dla Warmii, Mazur i Pomorza”, laski i insygniów marszałka województwa warmińsko mazurskiego oraz wielu innych znaków graficznych, za co w 2015 roku otrzymał nagrodę prezydenta miasta Olsztyna.