Kawa z Ekspertem: Fundusze UE a Rozwój Gospodarczy Regionów po 2020 r.

Gościem Domu Polski Wschodniej był Marek Przeor z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej.

Z ramienia Domu Polski Wschodniej Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli było gospodarzem spotkania z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej Markiem Przeorem. Dyskusja, w której uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli polskich regionów, w tym m.in. Dyrektor Grzegorz Orawiec z Departamentu Polityki Regionalnej,  Dyrektor Karolina Jarosz, oboje reprezentujący Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego oraz Dyrektor Lidia Wójtowicz, reprezentująca Województwo Warmińsko – Mazurskie. Dyskusja dotyczyła planów Komisji Europejskiej w zakresie rozwijania polityki regionalnej UE w nowej perspektywie finansowej, po roku 2020.

Szczególną uwagę poświęcono kwestii rozwoju koncepcji inteligentnych specjalizacji w kolejnych latach. Marek Przeor poinformował, iż koncepcja smart specialization zostanie nie tylko utrzymana, ale także podlegać będzie ewolucji, w kierunku większego znaczenia projektów realizowanych w partnerstwach międzyregionalnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Przedstawiciele  polskich regionów apelowali podczas spotkania o uwzględnienie postulatów dotyczących większej elastyczności wydatkowania środków na poziomie regionalnym, uwzględniających specyfikę społeczno – gospodarczą poszczególnych województw.