O działalności i sukcesach DPW z przedstawicielami mediów regionalnych w Brukseli

W dniu 10 kwietnia w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, z inicjatywy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów regionalnych z terenu województw Polski Wschodniej.

Obecni na spotkaniu dziennikarze mieli możliwość zapoznania się z działalnością Domu Polski Wschodniej oraz indywidualnymi działaniami poszczególnych biur regionalnych. Dyskusja dotyczyła m.in.: sukcesów związanych z wspólną działalnością w ramach DPW, możliwości jakie stwarza prowadzenie wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw w Brukseli, wizerunku naszych województw na arenie międzynarodowej, oraz głównych mechanizmów działań, którymi posługują się na co dzień przedstawicielstwa regionalne.

Na pytania gości odpowiadali: Małgorzata Wasilenko – Dyrektor Biura Regionalnego Woj. Warmińsko – Mazurskiego; Marta Smulkowska – Kierownik Biura Regionalnego Woj. Lubelskiego; Michał Szczepura – Kierownik Biura Regionalnego Woj. Podlaskiego; Sylwester Pokrywka – Przedstawiciel Województwa Podkarpackiego w Brukseli oraz Krzysztof Wójcik – Kierownik Biura Regionalnego Woj. Świętokrzyskiego.

Dom Polski Wschodniej jest wspólną inicjatywą Marszałków Województw Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego. Powstał w 2009 roku i pełni funkcję wspólnego przedstawicielstwa tych regionów w Brukseli.