Oficjalna prezentacja Priorytetów Prezydencji Republiki Cypryjskiej podczas spotkania eksperckiego w Domu Polski Wschodniej

W związku z istotnym z punktu widzenia Unii Europejskiej wydarzeniem jakim jest objęcie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej przez Republikę Cypryjską, ostatniego z państw tzw. Trio Polska-Dania-Cypr, Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował dnia 26 czerwca 2012 r. spotkanie eksperckie z p. Michalis’em Koumides’em, reprezentantem Przedstawicielstwa Republiki Cypryjskiej przy Unii Europejskiej.

Przewodnictwo w Radzie UE obejmowane jest przez poszczególne państwa członkowskie UE w ramach prezydencji grupowej, czyli tzw. Tria. Trio składa się zwyczajowo z jednego większego i dwóch mniejszych krajów oraz krajów starej i nowej Unii. Trio oznacza, że trzy państwa sprawują kolejno sześciomiesięczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w okresie 18 miesięcy, realizując wspólnie zdefiniowany program skierowany na osiągnięcie określonych celów.

Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca 2011 r. jako pierwsze i największe państwo Tria, w skład którego wchodzą Królestwo Danii i Republika Cypryjska. Cypr będzie sprawował przewodnictwo w Radzie UE od 1 lipca 2012 roku.

Podczas spotkania zostały przedstawione oraz omówione wszystkie priorytety Prezydencji Republiki Cypryjskiej w Radzie Unii Europejskiej:
1. Europa bardziej wydajna i zrównoważona
2. Europa z lepiej funkcjonująca gospodarką i wzrostem ekonomicznym
3. Europa bliższa obywatelom, solidarna i spójna społecznie
4. Europa w świecie bliższa swoich sąsiadów

Dodatkowo obecni podczas spotkania goście usłyszeli, że obecny od 8 lat w UE Cypr zamierza oprócz koordynacji i realizacji codziennych zadań UE, kontynuować podczas swojej prezydencji działania prowadzone przez Polskę i Danię tj. walka z kryzysem gospodarczym, analiza rozwoju dalszych wypadków w tym temacie, dalsze wdrażanie mechanizmów prowadzących do oszczędności, dyscypliny fiskalnej oraz sześciopaku. Istotnym zagadnieniem będzie również próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak uzupełnić zaproponowane wcześniej rozwiązania o nowe pomysły i tym samym wesprzeć rozwój UE. Z punktu widzenia krajów nadmorskich, do których należy m. in. Cypr, będzie istotne, aby doszło do uwypuklenia wymiaru polityki morskiej, a co za tym idzie próby zwiększenia alokacji na programy promujące działania na obszarach położonych w granicach konkretnych mórz.

Podczas 6 miesięcy prezydencji Cypru zorganizowanych zostanie 15 spotkań ministerialnych, w trakcie których podnoszone będą kwestia finalizacji wieloletniego budżetu na lata 2014-2020, próba znalezienia lepszych rozwiązań dotyczących dystrybucji obecnie dostępnych środków finansowych oraz analiza polityki sąsiedzkiej Unii Europejskiej.

Po więcej szczegółów zapraszamy na oficjalną stronę http://www.cy2012.eu/en/page/home