Goście prof. Krasnodębskiego w Domu Polski Wschodniej

Dom Polski Wschodniej w Brukseli w dn. 20 czerwca gościł prof. Zdzisława Krasnodębskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który poprowadził tego pamiętnego wieczoru rozmowę z p. Joanną Wnuk-Nazarową – kompozytorką, dyrygentką, dyrektorem naczelnym i programowym Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, byłą minister kultury.

Podczas spotkania dyrektor Joanna Wnuk-Nazarowa przybliżyła uczestnikom temat obecności rytmu i melodyki trzech najsławniejszych polskich tańców (poloneza, mazura, krakowiaka) w światowej literaturze muzycznej (J.S. Bach, L. van Beethoven, R. Wagner, A. Bruckner, P. Czajkowski, M. Musorgski i in.). Na marginesie tej arcyciekawej rozmowy promowaliśmy podkarpackie wina, które cieszą się w Brukseli coraz powszechniejszym uznaniem.