Spotkanie władz Województwa Świętokrzyskiego z Komisją Europejską w Brukseli

Różne aspekty zarządzania i wdrażania EFRR i EFS w ramach RPO 2014 – 2020 tematem serii rozmów marszałka Adama Jarubasa i dyrektora Grzegorza Orawca z Komisją Europejską w Brukseli. Spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczyły obecnego stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i możliwości wsparcia tego procesu także w kolejnej perspektywie finansowej UE po roku 2020.

Jednym z filarów prowadzenia skutecznej polityki rozwoju jest sprawne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wobec zmieniających się uwarunkowań formalno – prawnych oraz już zdobytych doświadczeń z dotychczasowej realizacji Programu w regionie, niezwykle ważna jest stała, dobra współpraca pomiędzy województwem a Komisją Europejską. Proces właściwego zarządzania programem wymaga bowiem bieżącego reagowania na aktualne uwarunkowania i okoliczności proceduralne.

Kwestie te stanowiły główny temat rozmów prowadzonych przez marszałka Adama Jarubasa i Grzegorza Orawca, dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W dniu 28. czerwca spotkali się oni z nowo mianowanym Dyrektorem Sekcji Polskiej w Dyrektoriacie ds. Rozwoju Regionów i Miast, Komisji Europejskiej, Christopherem Toddem. Dyskutowano m.in. nt. obszarów pierwszej prędkości, cechujących się najlepszym poziomem wdrażania oraz o obecnym poziomie kontraktacji środków w ramach RPOWŚ 2014-2020. Poruszono także bardzo ważny temat procesu opracowywania w Brukseli przyszłego kształtu i formy Polityki Spójności po roku 2020 i jego potencjalnego wpływu na budżet UE.

W dniu 27 czerwca Dyrektor Orawiec prowadził także rozmowy w sprawie propozycji wprowadzenia usprawnień w ramach RPPOWŚ 2014-2020 z przedstawicielką Dyrektoriatu ds. Rozwoju Regionów i Miast Karoliną Tilman, a także z Szymonem Pogorzelskim, przedstawicielem Dyrektoriatu ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Komisji Europejskiej.