Spotkanie władz Województwa Świetokrzyskiego nt. współpracy gospodarczej na terenie Belgii

Marszałek Adam Jarubas oraz Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, rozmawiali Ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii – Arturem Orzechowskim. Spotkanie, które odbyło się w dniu 28 czerwca br., dotyczyło rozwoju współpracy gospodarczej, promocji świętokrzyskich produktów i usług w regionie stołecznym Brukseli, we Flandrii i Walonii.

Od wielu lat Województwo Świętokrzyskie prowadzi stałą, intensywną współpracę z Ambasadą RP i innymi polskimi instytucjami w Brukseli, na rzecz rozwoju międzynarodowych możliwości kooperacyjnych regionu, w szczególności w obszarze rozwoju możliwości handlowych świętokrzyskich podmiotów gospodarczych. Poprzez działania Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, podmioty z naszego województwa są aktywne na rynku belgijskim. Niejednokrotnie uczestniczą w spotkaniach branżowych z Komisją Europejską, wydarzeniach biznesowych i targach branżowych, organizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, działające w ramach DPR.

Jednym z wątków dyskusji było także nawiązanie wymiernej współpracy świętokrzyskich szkół z swoimi odpowiednikami w Belgii. W szczególności rozpatrywano możliwości rozwoju relacji międzynarodowych szkół świętokrzyskich kształcących uczniów na rzecz świętokrzyskich inteligentnych specjalizacji. Działanie to będzie koordynowane przez Departament Polityki Regionalnej UMWŚ.