Spotkanie Klubu Domu Polski Wschodniej w Brukseli

W związku z obradami Związku Województw RP w Brukseli oraz rozpoczynającym się Europejskim Tygodniem Regionów i Miast Open Days, w dniu 7 października w siedzibie DPW w Brukseli, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz regionalnych, ambasad krajów UE, instytucji unijnych.

Spotkanie otwarte zostało przez Pan Jarosława Dworzańskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, który był gospodarzem wydarzenia, w związku z funkcją Koordynatora działań DPW w roku 2013. Marszałek Dworzański przedstawił działalności oraz cele i kierunki inicjatyw realizowanych przez Dom Polski Wschodniej  w Brukseli. Szczególną uwagę poświęcono roli Domu Polski Wschodniej jako lidera, ze strony polskich regionów, w promowaniu ideii Partnerstwa Wschodniego.

Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja Artur Harazim, Ambasador RP w Królestwie Belgii, który w swym przemówieniu podkreślał rolę  i znaczenie kształtowania nowoczesnej polityki regionalnej w oparciu o współpracę z instytucjami unijnymi, Ambasadą RP oraz przedstawicielstwami regionów w Brukseli.

Pan Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie Prezes Związku Województw RP, zaprezentował wyniki bieżących prac tego gremium. Przedstawił zakres tematyczny i cel odbywających się w Brukseli obrad Związku. Poruszono także kwestię szans i roli płynących z aktywnego uczestnictwa regionów w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast Open Days.