Podlaskie przejmuje koordynację nad Domem Polski Wschodniej w Brukseli

7 grudnia w Brukseli, podczas wigilijnego spotkania w Domu Polski Wschodniej, Województwo Podkarpackie przekazało koordynację nad Domem Polski Wschodniej w Brukseli Województwu Podlaskiemu. Koordynację odebrał Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński w towarzystwie Członka Zarządu Województwa Stefana Krajewskiego oraz Radnych Sejmiku: Mieczysława Bagińskiego, Jacka Piorunka, Andrzeja Koronkiewicza, Krzysztofa Krasińskiego, Karola Pileckiego, Łukasza Siekierko oraz Dyrektora Gabinetu Marszałka, Wiesława Żylińskiego. Delegacja z Województwa Podlaskiego, korzystając z okazji złożyła również wizytę w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Eurodeputowanego, Czesława Siekierskiego.

W 2018 r. prace Domu Polski Wschodniej będą przebiegać pod koordynacją Województwa Podlaskiego. Będzie to już druga podlaska inicjatywa w historii tej instytucji, a pierwsza pod kierownictwem Marszałka Jerzego Leszczyńskiego, w którego ocenie Dom Polski Wschodniej w Brukseli jest doskonałym przykładem na to, że przy wielkiej różnorodności, że przy często odmiennych interesach można współpracować i osiągać wspólnie postawione sobie cele.

 – W przyszłym roku będziemy się koncentrować na obszarach, które są jednakowo ważne dla województw makroregionu Polski Wschodniej. Nasze działania dotyczyć będą rozwoju obszarów wiejskich, transportu, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów. Będziemy kontynuować także działania zmierzające do zabezpieczenia naszych interesów w przyszłej perspektywie finansowej UE po roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. Nasze działania będą też wpisywały się w ton przyszłorocznych wydarzeń związanych z 100-tną rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz różnego rodzaju wydarzeń promujących kulturę, sztukę i turystykę Polski Wschodniej – mówił Jerzy Leszczyński.

Podlaska inicjatywa

Plan działań wspólnego brukselskiego przedstawicielstwa województw Polski Wschodniej na 2018 r. jest kontynuacją inicjatyw, które realizowane były w latach poprzednich. Wśród zaplanowanych wydarzeń znalazły się imprezy targowe w Hamburgu i Paryżu wspierające sektor metalowy, targi Tavola w Kortrijk wspierające sektor spożywczy, oraz targi turystyczne w Brukseli Salon de Vacances.

Ponadto w przyszłym roku odbędzie się szereg spotkań eksperckich oraz wizyty studyjne skierowane do podmiotów z Polski Wschodniej. Dom Polski Wschodniej włączy się w przygotowania do odbywającego się w Białymstoku Wschodniego Kongresu Gospodarczego jak również planuje zorganizować konferencję dotyczącą polityki regionalnej w Brukseli.

Jak zwykle w działalności brukselskiego przedstawicielstwa nie zabraknie wydarzeń o charakterze kulturalnym, które dotyczyć będą m.in. twórczości Jerzego Nowosielskiego.

Ważnym elementem przyszłorocznych działań będą wydarzenia związane z setną rocznicą Odzyskania Niepodległości. Jedną z inicjatyw o tym charakterze będzie druga edycja imprezy biegowej „Polish Run’, która w roku bieżącym okazała się wielkim sukcesem.

Kontekst

Dom Polski Wschodniej w Brukseli to wspólne przedstawicielstwo regionów Polski Wschodniej powstałe na mocy porozumienia zawartego w dniu 2 grudnia 2009 r. w Brukseli pomiędzy województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim, Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurski.

Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli.

Wspólne przedstawicielstwo, poprzez osiągnięcie efektu synergii ma za zadanie umożliwić pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także pozwolić na skuteczniejsze zabieganie o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom.

Główne zadania Domu:

  • Reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi.
  • Monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów.
  • Informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach Programów Wspólnotowych.
  • Promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej.
  • Lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej.

Koordynatorami aktywności Domu w zakresie wspólnych działań i reprezentacji na forum wszelkich instytucji Unii Europejskiej są kolejno Marszałkowie poszczególnych województw.