Spotkanie z Komisją Europejską nt. Wspólnej Polityki Rolnej 2014 – 2020

Maciej Krzysztofowicz z Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Miejskich Komisji Europejskiej był gościem Domu Polski Wschodniej, podczas spotkania z cyklu „Kawa z Ekspertem”.

Gość DPW przedstawił strategiczne założenia i główne nowości związane kluczowymi rozwiązaniami dotyczącymi polityki rolnej
w najbliższych latach. Maciej Krzysztofowicz szczegółowo omówił kwestie związane z działaniami KE w sprawie odszkodowań dla producentów rolnych w Polsce, związanych z obecną sytuacją eksportową polskich producentów. Rozmawiano także o nowej propozycji KE
w zakresie wsparcia „partnerstw na rzecz innowacyjności”, polegającej na możliwości dofinansowania powstawania i działalności tzw. „grup operacyjnych”, złożonej z przedstawicieli grup producenckich, przedsiębiorstw rolnych, jednostek badawczo – rozwojowych. Ekspert odniósł się także do kwestii związanych z kwotami mlecznymi i poinformował, iż najnowsze propozycje KE nie zakładają odgórnych ograniczeń systemowych ograniczających produkcję mleka, przesuwając akcent decyzyjny w tej sprawie na grupy producenckie, spółdzielnie, które winny reagować redukcją lub zwiększeniem produkcji w powiązaniu z bieżącej sytuacją na rynku.