Prezentacja potencjału inwestycyjnego Polski Wschodniej w Brukseli

24 października 2018 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, zarząd Belgijsko-Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej BEPOLUX wspólnie z Domem Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował spotkanie przedstawicieli biznesu i ekspertów w gościnnych progach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii. Otwierając wydarzenie Ambasador RP, Artur Orzechowski, podkreślił znaczenie współpracy między Izbą Gospodarczą a polskimi województwami.

Następnie odbyła się seria zwięzłych prezentacji, podczas których prelegenci zajęli się szeregiem kwestii nurtujących potencjalnych inwestorów. Pan Mariusz Kapuściński, starszy ekonomista BGŻ BNP Paribas, skoncentrował się na polityce monetarnej w Polsce, poruszając zagadnienia inflacji, stóp procentowych i trendów konwersji złotego na euro. Wysokość pomocy publicznej i możliwości inwestycyjne w regionach Polski Wschodniej przedstawiła pani Dominika Błaszczak z Agencji Rozwoju Przemysłu – Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK Mielec.

Pan Michał Szczepura, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli, nakreślił temat szybko rozwijającej się sceny startupowej w pięciu regionach Polski Wschodniej. Infrastruktura transportowa makroregionu została przedstawiona przez pana Piotra Burczyka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Goście zapoznali się m.in. z koncepcją projektów Via Carpatia i Rail Baltica, a także z różnymi możliwościami dotarcia do międzynarodowych lotnisk w Lublinie, Olsztynie i Rzeszowie. Tematem ostatniej prezentacji w tym segmencie była turystyka SPA, którą przedstawił pan Konrad Cedro, reprezentujący województwo świętokrzyskie w Brukseli.

Przed sesją networkingową, licznie zgromadzeni goście mieli doskonałą okazję, aby usłyszeć historię belgijskiego przedsiębiorcy, który z powodzeniem zainwestował i rozwinął działalność w Polsce Wschodniej. Mathieu Peeters, który kilka lat temu założył firmę Prefab Veranda Polska w województwie podkarpackim, opowiedział szczegółowo o swoim sukcesie.