IV Forum Polski Wschodniej w Kielcach, 3-4 czerwca 2014 r. z udziałem Güntera Verheugena

Dom Polski Wschodniej w Brukseli uczestniczył w IV Forum Polski Wschodniej, które odbyło się w dniach 3-4 czerwca 2014 r. w Kielcach. Międzynarodowe Forum zgromadziło przedstawicieli regionów Polski Wschodniej, rządu, instytucji pozarządowych, ale przede wszystkim przedsiębiorców, ich związki i instytucje wspierające biznes. Nie brakowało również przedstawicieli zagranicznych gospodarek, pragnących zainwestować w makroregionie Polski Wschodniej.

Forum miało na celu wzmacnianie pozytywnego klimatu gospodarczego Polski Wschodniej poprzez odwołanie się do atutów i cech charakterystycznych makroregionu. Dedykowane było przedsiębiorcom, polskim i zagranicznym inwestorom, instytucjom otoczenia biznesu, podmiotom zainteresowanym inwestycjami oraz nawiązaniem współpracy gospodarczej z regionem, a także jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Polski Wschodniej. Zaproszenia do udziału w wydarzeniu otrzymali również przedstawiciele środowisk branżowych i opiniotwórczych.

Forum otworzył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, koordynator Domu Polski Wschodniej w roku 2014 – Forum to ma szczególne znaczenie, bowiem właśnie na nim zastanawiamy się, jak wspierać gospodarkę i patrzymy na szanse, jakie się przed nią otwierają. Konferencja ma wymiar bardzo praktyczny, gdyż spotykają się przedsiębiorcy, agencje biznesu, ludzie nauki i przedstawiciele innych państw. Życzę, aby nowe relacje biznesowe, które zostaną tu zawiązane, przerodziły się w kolejne sukcesy naszych firm. Dziękuję Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, gdyż z tego projektu wiele firm wymiernie już skorzystało – powiedział Marszałek Jarubas.

– To forum pokazało, jak wiele firm i jednostek samorządu terytorialnego budowało ten program. Przedsiębiorcy Polski Wschodniej wyglądają coraz lepiej na tle Zachodu, są bardzo aktywni w eksportowaniu swoich produktów. Naszym zadaniem jest poprawienie infrastruktury, która sprawi, że firmy z zagranicy będą chętniej inwestować w tym makroregionie. Musimy celować w tych przedsiębiorców, których branża jest zgodna z charakterystyką tego regionu  – mówiła Bożena Czaja, członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która przedstawiła również dotychczasowe wyniki Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej w latach 2009-2014. – W wyjazdach promocyjnych wzięło udział ponad 1800 przedstawicieli przedsiębiorstw i 500 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej. Brali oni udział w 142 wydarzeniach promocyjnych. Te firmy, które nadesłały ankiety, deklarują blisko 411 mln złotych korzyści z tytułu udziału w PPGPW. W jego ramach zawarto 753 kontrakty na kwotę 352 mln złotych – dodała Bożena Czaja.

W I panelu dyskusyjnym o nowej perspektywie środków unijnych 2014-2020 mówiła m.in. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. – W nowej perspektywie chcemy bardzo wzmocnić przedsiębiorców makroregionu Polski Wschodniej. Uruchomiliśmy specjalne programy i dodatkową alokację środków, które będą kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców – mówiła Iwona Wendel.

W panelach dyskusyjnych dotyczących Nowej Perspektywy UE 2014-2020 i specjalizacji branżowych jako przyszłości regionów wystąpienia zaprezentowali m.in. Sławomir Majman – Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Profesor Kazimierz Meredyk – Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Jarosław Słoma – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Profesor Wiesław Tadeusz Popławski – Prezes Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia i Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji (MWCI), Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Profesor Adam Czudec – Uniwersytet w Rzeszowie, członek Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN czy Tomasz Tworek – Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Ważnym punktem IV Forum Polski Wschodniej był III panel dyskusyjny poświęcony 10-leciu Polski w Unii Europejskiej. Jego uczestnicy zastanawiali się nad wpływem akcesji Polski do Wspólnoty na zmianę w jej postrzeganiu w Europie i na świecie. Gościem honorowym tego panelu był Günter Verheugen – były Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia. Gośćmi specjalnymi byli: Henryka Bochniarz – liderka środowiska przedsiębiorców, ekonomistka i była Minister Przemysłu i Handlu oraz Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

– W 2004 roku były trzy oczekiwania związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Pierwsze dotyczyło sprawienia, że procesy transformacji ustrojowej pozostaną nieodwracalne. Patrząc dziś na Polskę widać, że jest to wymagająca demokracja, ale jej kierunek jest poza jakąkolwiek wątpliwością. Drugim oczekiwaniem było to, że akcesja Polski pomoże temu krajowi nadgonić cywilizacyjnie i gospodarczo kraje Zachodu. Polska gospodarka udowodniła, że jest konkurencyjna i widać to w liczbach. Trzecie oczekiwanie było jeszcze bardziej ambitne – że Polska odmieni całą Unię Europejską i stanie się jednym z krajów wiodących we Wspólnocie. I po tych 10 latach, jeżeli zapytacie mnie, które kraje są w Unii Europejskiej najbardziej wpływowe, to odpowiem: Niemcy, Francja i Polska – powiedział były Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia, Günter Verheugen.

Forum podsumował kolejny gość specjalny, były premier Jerzy Buzek, obecnie eurodeputowany.

Uzupełnieniem paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, mediów, uczelni oraz samorządów były prezentacje na temat rynków zagranicznych, takich jak Japonia czy USA, prowadzone przez ekspertów – praktyków biznesu w tych krajach. Ponadto podczas Forum zaprezentowane były możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej, a także sposoby wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz eksportu.

Uczestniczący w Forum przedsiębiorcy z zagranicy przyznają, że jest ono dobrą szansą na wejście na nasz rynek. – Jestem tutaj, aby poznać możliwości nawiązania współpracy z przedsiębiorcami z tej części Polski. Jesteśmy wiodącą firmą w produkcji opakowań dla żywności, a wiemy, że Polska Wschodnia jest jej bardzo mocnym producentem – powiedział Paolo Pratella z europejskiego przedstawicielstwa amerykańskiej firmy International Paper.

IV Forum Polski Wschodniej „4th Eastern Poland Business Forum” organizowane jest w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.