Dom Polski Wschodniej podczas Dnia Otwartego Instytucji UE

Doroczny Dzień Otwarty Instytucji Europejskich w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu stał się już tradycyjnym świętem poprzedzającym „Dzień Europy”, obchodzonym 9 maja dla upamiętnienia rocznicy ogłoszenia „Deklaracji Roberta Schumana” – dokumentu, który zapoczątkował proces jednoczenia Europy.

Tego dnia w godzinach między 10 a 18 główne budynki instytucji są dostępne dla mieszkańców i turystów chcących na własne oczy zobaczyć jak wyglądają Parlament Europejski czy Komisja od środka. Każda z instytucji prezentuje swoją działalność, rolę i historię. Na zaproszenie Komitetu Regionów – organu reprezentującego europejskie samorządy lokalne – w siedzibie tej instytucji prezentują się także biura regionalne.

W tym roku po raz pierwszy regiony wchodzące w skład Domu Polski Wschodniej w Brukseli tj. Województwo Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie i Warmińsko-Mazurskie zorganizowały wspólne stoisko. Pod wspólnym szyldem „East Poland” regiony zaprezentowały swój potencjał turystyczny, gospodarczy, dziedzictwo kulturalne, atrakcje turystyczne oraz współpracę międzynarodową. Na ten cel przygotowane zostały plakaty, wielojęzyczne materiały promocyjne, broszury informacyjne, materiały promujące aktywną turystykę  i wypoczynek wraz z informacjami na temat bazy noclegowej i gastronomicznej, albumy i gadżety z logotypami województw. Na ekranie obok stoiska DPW wyświetlane były filmy promocyjne i prezentacje multimedialne na temat każdego z regionów. Warto zauważyć, ze stoisko East Poland było największe i najlepiej eksponowane. Wspólna ekspozycja znalazła uznanie zarówno gości jak i organizatorów. Zwracano uwagę na dużo większą siłę przebicia partnerów występujących razem oraz wpisywanie się tego typu inicjatywami w idee Unii Europejskiej i współpracy międzyregionalnej.