Seminarium dotyczące Partnerstwa Wschodniego

23 czerwca w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się seminarium dotyczące Partnerstwa Wschodniego. Wśród prelegentów znaleźli się poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal oraz przedstawiciele DG RELEX (Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej) Maciej Stadejek i Jakub Urbanik. Poseł Paweł Kowal opowiedział o historii Partnerstwa Wschodniego, podkreślając ważność tej inicjatywy dającej szansę zbliżenia i integracji państw Europy Wschodniej z Unią Europejską. Maciej Stadejek z grupy zadaniowej „Partnerstwo Wschodnie” DG RELEX przybliżył zebranym strukturę Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem platform tematycznych oraz inicjatyw flagowych, a także omówił działania, które zostaną podjęte w najbliższej przyszłości w ramach poszczególnych platform tematycznych. Jakub Urbanik z działu koordynującego Europejską Politykę Sąsiedztwa DG RELEX omówił stan obecny Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz dostępny w jej ramach Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa. Prelegenci wielokrotnie zwracali uwagę w swych wypowiedziach, że Partnerstwo Wschodnie należy traktować przede wszystkim jako strategię polityczną skierowaną do krajów nim objętych, ułatwiającą im przejście przez okres transformacji systemowej, nie zaś jako narzędzie finansowe.

Więcej