Konferencja w sprawie trasy Via Carpathia w Parlamencie Europejskim

Dnia 2 października w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja „Przyszłość Via Carpatia jako najważniejszego szlaku transportowego wschodnich regionów Unii Europejskiej”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ministrowie ds. transportu z siedmiu państw, które przystąpiły do projektu budowy międzynarodowego szlaku transportowego „Via Carpathia”, przedstawiciele regionów, przez które przebiega szlak, międzynarodowi eksperci oraz dyrektorzy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za sieci TEN-T, ambasadorowie przy Królestwie Belgii, a także stali przedstawiciele siedmiu państw przy Unii Europejskiej i europosłowie.

Konferencja skupiała się na opublikowanych przez Komisję Europejską wyników dwuletnich konsultacji w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowych, a w szczególności projektowi rozporządzenia przygotowanego dla Parlamentu Europejskiego oraz Rady w tej sprawie.

Zgodnie z projektem przygotowanego rozporządzenia, który poddany zostanie pod głosowanie podczas posiedzenia Komisji ds. Transportu Parlamentu Europejskiego pod koniec listopada br., odcinki dróg należące do szlaku „Via Carpathia” zostały częściowo tylko uwzględnione w sieci bazowej lub kompleksowej TEN-T.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba przekonywał, że negocjacje w sprawie rewizji wytycznych transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T w przyszłej perspektywie budżetowej nie zostały jednak jeszcze zakończone, dlatego też konieczne jest nasze wsparcie i zabiegi o wpisanie szlaku „Via Carpathia” na całej długości do sieci bazowej TEN-T.

Jak zaznaczył w swym wystąpieniu Jean-Eric Paquet Dyrektor ds. transeuropejskiej sieci transportowej i inteligentnych systemów transportu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu Komisja nie widzi przeciwwskazań, aby trasa Via Carpathia znalazła się w TEN-T. Komisja ma co prawda pewne wątpliwości związane z kwestiami środowiskowymi, ale wszystko zależy od tego czy kraje, przez które przebiegać ma trasa będą przygotowane do implementacji projektów spełniających wszystkie kryteria.

Zdaniem Senatora RP Władysława Ortyla Via Carpathia to otwarcie na rozwój gospodarczy, turystyczny, społeczny i kulturowy. Naturalną sprawą jest to, że wokół trasy zaczną tworzyć się centra gospodarcze ponieważ jest to proces naturalny, który obserwować można było na zachodzie Europy.

Lucjan Kuźniar, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, podkreślił w swojej wypowiedzi , że rozwój sieci drogowej to ważny czynnik ożywiania gospodarczego regionów. Samorząd Województwa Podkarpackiego kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Marszałek Kuźniar przypomniał, że idea utworzenia szlaku drogowego Via Carpathia została zapoczątkowana przez polską stronę w 2006 r. podczas międzynarodowej konferencji w Łańcucie, kiedy to ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali pierwsza wspólną Deklarację Łańcucką ws. rozszerzenia sieci TEN-T o szlak Via Carpathia. W 2010 r. do tej inicjatywy przyłączyły się kolejne trzy kraje: Rumunia, Bułgaria i Grecja.

Wice Marszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki zauważył, że projekt Via Carpathia oddziaływać będzie bezpośrednio na 32% obszaru Polski, na którym zamieszkuje 22% ludności kraju, gdzie produkuje się 16% PKB. Zdaniem Wice Marszałka Polska Wschodnia jest obszarem o niskiej spójności gospodarczej, a zmianie tego stanu ma pomóc budowa trasy Via Carpathia, która przebiegać będzie przez tereny bezpośrednio sąsiadujące ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Województw Podlaskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego.

Konferencja zakończyła się przyjęciem „Brukselskiej deklaracji w sprawie rozszerzenia cieci TEN-T o trasę Via Carpathia”. Deklaracja zostanie przesłana do Komisji Europejskiej, Rady UE, Posłów Parlamentu Europejskiego, rządów krajów przez które przebiegać ma droga, a także do władz innych krajów.

Źródło: www.podlaskie.eu