Konsultacje Woj. Świętokrzyskiego z Komisją Europejską nt. perspektywy finansowej 2014-2020

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach prowadzili rozmowy na temat zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Spotkanie odbyło się w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Podczas spotkania Województwo Świętokrzyskie reprezentowali: Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Krzysztof Wójcik, kierownik Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

Podczas spotkania z Panem Wolfgangiem Münch’em, dyrektorem Wydziału ds. Polski oraz Magali Lenoel z Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, a także z Szymonem Pogorzelskim, Menadżerem Programowym oraz Iwoną Gańko, oficerem programowym z Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, rozmawiano m.in. na temat realizacji kluczowych dla Województwa Świętokrzyskiego zadań w ramach alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przybliżyli robocze propozycje dotyczące podziału środków w programie operacyjnym, wyboru poszczególnych kierunków interwencji, a także omówili przebieg konsultacji społecznych związanych z opracowaniem dokumentu.