Sympozjon „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”

Dom Polski Wschodniej w Brukseli w partnerstwie z Fundacją Pogranicze serdecznie zaprasza na sympozjon pt. „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”, który odbędzie się w dniach 10-12 maja w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych adresowane jest do przedstawicieli samorządów pięciu polskich województw wschodnich i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury współpracujących z krajami Partnerstwa Wschodniego. Tematem warsztatów i debat będzie współpraca tych dwóch środowisk przy realizacji projektów ze Wschodem w obszarze dialogu międzykulturowego.

W programie spotkania znajdzie się debata z udziałem czterech ekspertów: Leonidasa Donskisa ( Litwa), Levana Kateguri (Gruzja), Alesa Antsipenki (Białoruś), Olexandra Butsenki (Ukraina), która poświęcona zostanie znaczeniu kultury dla rozwoju dobrosąsiedzkiej współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Ważną częścią sympozjonu będą warsztaty, których celem będzie wypracowanie konkretnych form współpracy i rozwiązań w obrębie polityki kulturalnej dla działań w programach:  „Wschód Kultury”, „Laboratoria Praktyk Międzykulturowych” oraz „Wschodnia Oś Kultury”. Warsztaty prowadzić będą przedstawiciele Fundacji i Ośrodka Pogranicze, Warsztatów Kultury w Lublinie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto odbędzie się prezentacja planowanego na przełom września i października II Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego w Lublinie oraz spotkanie wokół książki „Podręcznik Dialogu” wydanej wspólnie przez Fundację Pogranicze i Dom Polski Wschodniej. Celem spotkania jest stworzenie platformy dla współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze projektów kulturowych dedykowanych krajom Partnerstwa Wschodniego oraz wypracowanie konkretnych propozycji projektów angażujących różne podmioty w realizacje długofalowych, partnerskich działań ze Wschodem.

Zainteresowani udziałem w sympozjonie proszeni są o rejestrację do dnia 30 kwietnia 2013 r. na adres e-mail: weronika@pogranicze.sejny.pl.

Osobą pozostającą do Państwa dyspozycji w kwestii szczegółów dotyczących organizacji sympozjonu pozostanie Pani Małgorzata Sporek-Czyżewska, Dyrektor Fundacji Pogranicze  (tel: +48 605230050, e-mail: fundacja@pogranicze.sejny.pl).