Prezentacja mediów działających na rynku belgijskim w kontekście promocji polskich regionów

Dnia 5 kwietnia 2011 r. w Domu Polski Wschodniej z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”, którego tematem była prezentacja działających na belgijskim rynku mediów w kontekście promocji polskich regionów podczas prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej.

W roli ekspertów wystąpili panowie Kacper Chmielewski oraz Grzegorz Praczyk z Wydziału ds. Informacji Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Przedstawiciele wszystkich polskich biur regionalnych mieli okazję dowiedzieć się więcej o wartości mediów drukowanych i tych posiadających tylko wydania internetowe. Eksperci zwrócili również uwagę na wzrastające wciąż znaczenie medium jakim jest Internet oraz możliwości jakie daje – blogi oraz facebook są nośnikiem wiedzy i opinii, mogą też stać się miejscem promocji.

Zwrócono uwagę także na inne możliwości docierania z informacją wykorzystując np. bazy danych instytucji, wewnętrzny intranet Komisji Europejskiej, czy też stażystów.
Przedstawiciele regionów zapoznali Panów Ekspertów z planami biur regionalnych dotyczącymi organizacji czterech konferencji oraz Wigilii, co pozwoliło na skonkretyzowanie rozmowy, a Panowie zobowiązali się do pomocy regionom w rozgłoszeniu informacji o konferencjach.

Podczas spotkania przedyskutowaliśmy też pomysł uruchomienia wspólnej strony internetowej polskich regionów, która byłaby narzędziem promocji i informacji o organizowanych przedsięwzięciach w trakcie trwania polskiej prezydencji oraz o roli jaką mogłaby ona spełniać, gdy prezydencja się skończy.