Wizyta studyjna dotycząca zagadnień związanych z ochroną zdrowia oraz polityką społeczną

W dniach 28-29 marca Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował wizytę studyjną dotyczącą zagadnień związanych z ochroną zdrowia oraz polityka społeczną. Do udziału w wizycie zaproszeni zostali pracownicy departamentów Urzędów Marszałkowskich, dyrektorzy szpitali oraz pracownicy uczelni wyższych.

Po krótkim przedstawieniu działalności biura wystąpił pierwszy speaker, którym była pani Machteld Wauters – Koordynator stosunków międzynarodowych w Ministerstwie Zdrowia Flandrii, która omówiła system opieki zdrowotnej w Belgii. Kolejnym prelegentem była pani Agnieszka Daval-Cichoń z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów – DG SANCO, która przedstawiła strategię zdrowia na poziomie Unii Europejskiej 2008-2013. Następnie panPol Gerits z Federalnej Służby Publicznej ds. Zdrowia w Belgii omówił System Opieki Zdrowotnej w Belgii, a  pan Chris Segaert z belgijskiego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych przedstawił system ubezpieczeń obowiązujący  w Belgii. Ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty było spotkanie z Dyrektorem Kliniki St. Michel doktorem Kalenga Oly Ilunga. Prelekcja połączona ze zwiedzaniem placówki miała na celu zapoznać gości z jej działalnością oraz z systemem opieki zdrowotnej w Belgii.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się spotkaniem z panią Dorotą Sienkiewicz z European Public Health Alliance, która zaprezentowała działalność swojej jednostki. Następnie pan Jo DeCockomówił belgijski narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem e-rozwiązań wprowadzanych przez Narodowy Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych i Rentowych. Kolejna speakerka, pani Daniela Negri- przedstawicielka EUREGHA – Sieci Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia przybliżyła obecne oraz przyszłe możliwości finansowania dla władz lokalnych i regionalnych w zakresie zdrowia publicznego. Sieć ta ma stanowić platformę dialogu między władzami regionalnymi i lokalnymi, a Komisją Europejską w sprawach opieki zdrowotnej.

Zakończeniem dnia drugiego, jak i całej wizyty było spotkanie zorganizowane w Parlamencie Europejskim z panem Bogusławem Sonikiem posłem zasiadającym w Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, który omówił działalność komisji i przedstawił w jaki sposób Parlament Europejski pracuje nad polityką ochrony zdrowia i pacjenta i jaki to ma wpływ na kraje członkowskie.

Prezentacje z wizyty studyjnej do pobrania: