Wystawa Grunwald-Art 2010

8 października w Domu Polski Wschodniej w Brukseli miał miejsce wernisaż zatytułowany Grunwald-Art 2010, który składa się z prac artystów z Litwy, Niemiec, Polski i Rosji powstałych podczas pleneru z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno polskich, jak i zagranicznych gości.

Zaproszeni goście, wśród których byli pracownicy Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Stałego Przedstawicielstwa RP w UE, Ambasady RP w Królestwie Belgii oraz przedstawiciele polskich i europejskich regionów mieli okazję zapoznać się zarówno z historią Warmii i Mazur, jak i podziwiać odwołującą się do niej sztukę: prace malarskie, a także biżuterię staropruską. Kolekcja pod nazwą Magiczna Biżuteria z Warmii i Mazur wzorowana na dawnych talizmanach, która oprócz walorów zdobniczych skrywa w sobie moc pozytywnej energii.

Oprawę muzyczną wystawy przygotował i wykonał Wojciech Popielarz – absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w kl. prof. Jana Paterka, który koncertował w większości krajów europejskich a także w USA m.in. w duecie z wirtuozem skrzypiec, dyrygentem i propagatorem muzyki polskiej Adrianem Sylveenem Mackiewiczem – szefem Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra w New Britain. Artysta zaprezentował muzykę dawną z uwzględnieniem kompozycji lutnistów polskich.