Kawa z Ekspertem: Nowe rozwiązania energetyczne dla obszarów wiejskich

4 maja 2011 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli obyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Tym razem spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele polskich i europejskich regionów, pracownicy Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz Parlamentu Europejskiego poświęcone zostało nowym rozwiązaniom energetycznym dla obszarów wiejskic

Do udziału w spotkaniu w roli ekspertów zaproszeni zostali Bolesław Rey – Dyrektor przedstawicielstwa PGNiG w Brukseli, Andrew Ford – SHV Gas, Forum Rozwoju Efektywnej Energii FREE oraz Mariusz Kawnik – Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki.

Podczas spotkania zaprezentowana została inicjatywa FREE (Forum Rozwoju Efektywnej Energii), która ma na celu zwrócenie uwagi na ograniczony dostęp do nowoczesnych, efektywnych oraz bezpiecznych rozwiązań energetycznych na terenach pozamiejskich. Inicjatywa FREE została zapoczątkowana przez firmę SHV Gas – globalnego lidera rynku LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas). W Polsce Forum Rozwoju Efektywnej Energii działa pod mecenatem firmy Gaspol.

Jednym z dyskutowanych tematów była stworzona przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii „Biała Księga” dotycząca potrzeb i braków energetycznych mieszkańców terenów niezurbanizowanych w Polsce. Dokument przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez TNS OBOP „Efektywna energia na terenach niezurbanizowanych” oraz wypowiedzi ekspertów. Publikację podsumowują postulaty dotyczące zmian w polskiej polityce energetycznej.

W ramach „Białej Księgi” sformułowano osiem postulatów:

  1. Uwzględnienie terenów pozamiejskich w Polityce energetycznej Polski do 2030 r.
  2. Efektywne źródła energii – gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i elementem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.
  3. Samorządy lokalne świadome energetycznie – „Energetyczny kodeks samorządowca”.
  4. Wspieranie innowacji poprawiających efektywność i bezpieczeństwo nośników oraz rozwiązań energetycznych.
  5. Rozwój przedsiębiorczości na podstawie efektywnych źródeł energii.
  6. Ujęcie w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. gazu płynnego jako niskoemisyjnego źródła energii, zapewniającego różnorodność zastosowań i zwiększającego dywersyfikację źródeł dostaw.
  7. Edukacja na temat korzyści płynących z efektywnych źródeł energii jako element budowania świadomości i postaw społecznych w trosce o środowisko naturalne.
  8. Dostosowanie rozwiązań prawnych i administracyjnych wspierających rozwój efektywnych źródeł energii.

Spotkanie zakończone zostało prezentacją priorytetów w zakresie energetyki jakie wyznaczył sobie polski rząd na czas sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz omówieniem najważniejszych wydarzeń związanych z energetyką jakie będą miały miejsce w kraju i w Brukseli w tym okresie.

Do podbrania: Prezentacja wyników badań dotyczacych potrzeb i braków energetycznych społeczności wiejskich w Polsce.

Źródło: www.podlaskie.eu