Wizyta studyjna „Mobilność alternatywna i zrównoważone środki transportu”

W dniach 26-27 września 2012r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli był organizatorem wizyty studyjnej „Mobilność alternatywna i zrównoważone środki transportu”, która odbyła się w ramach Mobility Week.

Naszymi gośćmi z Polski byli pracownicy departamentów urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za infrastrukturę i środowisko, przedstawiciele zarządów dróg, zakładów przewozów regionalnych oraz eksperci do spraw pozyskiwania funduszy z urzędów miasta. Goście przyjechali do Brukseli 26 września na zaproszenie Domu Polski Wschodniej, który zorganizował dla nich serię tematycznych spotkań, związanych z transportem.

Pierwsze spotkanie poprowadziła Marta Smulkowska, przedstawiciel województwa lubelskiego. Przedstawiła m.in. ideę Domu Polski Wschodniej, pracę biur regionalnych w Brukseli, omówiła możliwość pozyskiwania środków dla regionów i organizacji wizyt studyjnych, które mają służyć głównie wymianie dobrych praktyk i pozwalają na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami w projektach międzynarodowych. Tematem spotkania były też możliwości biur regionalnych w zakresie lobbowania na rzecz projektów składanych w Brukseli przez władze samorządowe oraz instytucje z Polski Wschodniej.

Kolejne spotkanie odbyło sięw Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, a naszym ekspertem była pani Karolina Kierońska, Koordynator Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności. Przedstawiła nam działalność i zadania swojej jednostki, stan negocjacji oraz możliwość wpływu regionów na ich przebieg, a także przewidywany budżet w nowej perspektywie finansowej.

Ekspertami trzeciego spotkania byli Koordynator Łukasz Wojtas i Radca Anna Krukowska z Wydziału Polityki Transportowej SP przy RP. Wydział ten zajmuje się transportem, infrastrukturą, homologacją techniczną pojazdów, inżynierią. Rozmawialiśmy m.in. o planach Komisji dot. wprowadzenia czwartego pakietu kolejowego, wyznaczonych trasach, które chcielibyśmy włączyć do transeuropejskiej sieci transportowej.

Następnie odwiedziliśmy Parlament Europejski, gdzie goście mieli okazję porozmawiać z Europosłami Czesławem Siekierskim Jarosławem Kalinowskim na temat pracy biur poselskich, o komisjach Parlamentu i ich zadaniach oraz o nowym negocjowanym budżecie. Dzięki uprzejmości biura poselskiego pana Arkadiusza Bratkowskiego mieliśmy też okazję zwiedzić budynek Parlamentu Europejskiego.

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczęło spotkanie z panem Pawłem Stelmaszczykiem,  Kierownikiem Działu Komisji Europejskiej DG Move, zajmującego się Systemem Inteligentnego Transportu. Przedstawił nam on opracowaną przez Komisję Europejską Białą Księgę nt. polityki transportowej, zawierającą pomysły, dyrektywy i rozporządzenia, które miałyby się przekładać na komfort życia obywateli. Nadrzędnym celem jest ograniczenie emisja gazów cieplarnianych o 60% do 2050r., wzrost efektywności korzystania z transportu. Grupy eksperckie tworzą trzy nowe przewodniki, które mają być zaprezentowane na XIX Światowym Kongresie ITS w Wiedniu, który odbędzie się w dniach 22-26 października 2012r.:

1.      Zarządzanie ruchem,

2.      Planowanie podróży,

3.      Zintegrowany bilet.

Kolejne spotkanie poprowadził pan Jerome Blanchevoye, Koordynator projektu Villo City – rowerowe miasto, którego ekserci opracowują każdego dnia nowe rozwiązania, aby zwiększyć komfort użytkowania jednośladów. Rowery są najczęściej wykorzystywane w godzinach szczytu: dojazd do pracy, szkoły. Istnieje darmowa aplikacja na telefony komórkowe, która pokazuje jaka ilość rowerów znajduje się na danej stacji i najdogodniejszą trasę. Firma ta ściśle współpracuje z Urzędami Miasta w celu jak najlepszej lokalizacji stacji rowerowych:

1.      W promieniu 450m od stacji kolejowych, itp.

2.      Widzialność.

3.      Bliskość ścieżek rowerowych.

Ekspertem trzeciego spotkania był pan Eric Nicolas, Koordynator projektu Gracq. Stowarzyszenie istnieje od 1975r., zrzeszając na dzień dzisiejszy 2200 członków indywidualnych i rodziny. Ich celem jest ochrona cyklistów i ich praw w walońskiej części Belgii. Są organizacją non-profit, apolityczną, promują rowery jako środek transportu używany na co dzień, chcą stworzyć jak najlepsze warunki do jazdy na jednośladach, podnieść bezpieczeństwo jazdy oraz celują w odbiorców w wieku 8 – 80 lat. Współpracują z wieloma organizacjami na szczeblu lokalnym, regionalnym i państwowym. Jednym z ich osiągnięć jest darmowy przewóz rowerów metrem. Pięć najważniejszych priorytetów:

1.      Poprawa jakości powietrza,

2.      Zmniejszenie liczby samochodów ,

3.      Poprawa jakości ścieżek rowerowych,

4.      Zapobieganie kradzieżom rowerów,

5.      Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla rowerów.

Po zakończeniu spotkań merytorycznych nadszedł czas na odrobinę praktyki. Mieliśmy okazję odwiedzić przebudowywaną stację Schuman, która docelowo ma stać się kilkupoziomowym węzłem komunikacyjnym. Wyposażeni w ochronne kaski i ciężkie buty podążyliśmy za panią Caroline Meerschaut,którapoprowadziła nas w podziemia znajdujące się pomiędzy budynkiem Rady Europejskiej a Komisją Berlaymont. Pod znanym rondem Schuman, w samym sercu europejskich instytucji, mają znaleźć się parkingi, linia metra i szybka linia kolejowa.