Województwo Podkarpackie uczestniczyło w Open Days 2012

W dniach 8-11 października odbywały się w Brukseli doroczne spotkania europejskich miast i regionów „European Week of Regions and Cities Brussels” Open Days 2012. Z inicjatywy Komitetu Regionów odbywają się w stolicy UE konferencje, wystawy, spotkania i warsztaty na tematy interesujące przedstawicieli europejskich wspólnot regionalnych. W tegorocznych Open Days wzięła udział delegacja Podkarpacia z Marszałkiem Mirosławem Karapytą i Przewodniczącą Sejmiku Teresą Kubas-Hul na czele.

Województwo Podkarpackie realizuje projekt systemowy pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” i jest jego liderem. Partnerami w tym projekcie są Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR S.A, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Urząd Statystyczny. Przedstawiciele województwa wzięli udział w warsztatach związanych z wymianą doświadczeń w tworzeniu i wdrażaniu mechanizmów polityki regionalnej w ramach 3 priorytetów tematycznych: „Inteligentny i zielony wzrost dla wszystkich”, „Współpraca terytorialna: atut dla Europy”, „Dostarczając rezultaty”.

Wśród licznych spotkań z przedstawicielami regionów europejskich na szczególna uwagę zasługuje spotkanie w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EGTC) zaaranżowane wspólnie z przedstawicielami województwa Iasi z Rumunii. Jeszcze w październiku br. planowane jest spotkanie wszystkich zainteresowanych partnerów (z Rumunii, Polski, Słowacji i Węgier) celem przedyskutowania wspólnych przedsięwzięć. Marszałek Mirosław Karapyta wykorzystał pobyt w Brukseli do odbycia licznych spotkań z parlamentarzystami z innych ugrupowań politycznych dla uzyskania wsparcia dla projektu wpisania do europejskiej sieci bazowej TEN-T drogi ekspresowej Via Carpatia. W listopadzie ma odbyć się w Łańcucie międzynarodowa konferencja w sprawie Via Carpatia.

11 października 2012 r. Województwo Podkarpackie w ramach  konglomeratu pn. „Greater Region and Upper Rhine Metropolitan Region and Partners”, współorganizowało międzynarodową konferencję, poświęconą między innymi tematyce transgraniczności. Według statystyk 40% powierzchni Europy stanowią terytoria przygraniczne, które zamieszkuje 30% mieszkańców UE. O specyficznych doświadczeniach Podkarpacia jako regionu przygranicznego mówił członek Zarządu Sławomir Miklicz. W brukselskiej siedzibie niemieckiego regionu Badenii-Wirtembergii, gdzie odbywała się konferencja, Podkarpacie zorganizowało wystawę, która prezentowała efekty wdrażania Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego w latach 2007-2013.

źródło: www.podkarpackie.pl