II filar Planu Odbudowy – REACT EU – tematem kolejnego spotkania z cyklu Kawa z Ekspertem

4 sierpnia o godz. 14:00 w Domu Polski Wschodniej odbyło się kolejne wirtualne spotkanie z cyklu: „Kawa z Ekspertem”. Gościem spotkania była pani Urszula Romańska, ekspert narodowy oraz specjalista Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Tematem spotkania był: „II filar Planu Odbudowy – REACT-EU”.

Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracowników Urzędów Marszałkowskich Departamentów: Rozwoju Regionalnego (RR), Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (PI), Biura Informacji o Funduszach Europejskich (BI), Gospodarki Regionalnej (GR), Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RP) jak również do pracowników przedstawicielstw w Brukseli oraz wszystkich zainteresowanych tematem funduszy europejskich. W wydarzeniu wzięło udział 52 osoby.

Głównym punktem spotkania było omówienie zaproponowanego przez Komisję Europejską w dniu 28 maja br. nowego narzędzia – „REACT EU”, które jest programem wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytorium Europy. W swoim wystąpieniu pani Urszula Romańska omówiła również propozycje Rady Europejskiej z dnia 17-21 lipca br., jak również poruszyła kwestie dotyczące instrumentu Next Generation oraz programu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) w odniesieniu do finansowania REACT-EU oraz zasad podziału środków pomiędzy państwa EU.

Wszystkich zainteresowanych tematyką budżetu EU oraz Nowych Wieloletnich Ram Finansowych zapraszamy na kolejną Kawę z Ekspertem, która odbędzie się już we wrześniu. Zapraszamy również do śledzenia aktualności Domu Polski Wschodniej oraz naszego Facebooka.


https://www.facebook.com/EastPolandHouse