Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli

W dniach 26 – 27 listopada 2012 r. w Brukseli odbyły się pierwsze Dni Partnerstwa Wschodniego. Organizatorami dwudniowego wydarzenia byli Dom Polski Wschodniej w Brukseli będący wspólną siedzibą województw Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Instytut Adama Mickiewicza.

Celem organizowanych po raz pierwszy Dni Partnerstwa Wschodniego było zainicjowanie szeroko rozpowszechnionej dyskusji na temat kulturowego wymiaru Partnerstwa Wschodniego. Kultura, która mówi powszechnie zrozumiałym językiem, jest idealnym czynnikiem do przyspieszenia procesów politycznych, gospodarczych i społecznych reform w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Ułatwia także wdrażanie prawdziwie partnerskich relacji między Unią Europejska, a krajami objętymi inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, jako że ich dziedzictwo kulturowe jest ważnym elementem dziedzictwa europejskiego, którego wszyscy jesteśmy częścią.

Wydarzenia w ramach Dni Partnerstwa Wschodniego obejmowały dwa dni. Pierwszy dzień rozpoczął się od okrągłego stołu na temat białoruskiej kultury „Białoruś i Europa: kultura bez granic”, w którym udział wzięli najwybitniejsi białoruscy artyści. Spotkanie w Domu Polski Wschodniej w Brukseli było doskonałą okazją do bliższego poznania z białoruską kulturą i artystami, którzy  nie są, niestety, dobrze znani w Europie. Okrągły stół dał najbardziej znanym białoruskim artystom, takim jak Artur Klinau, Dzmitry Vaitsiushkevich, Antsipenka Aliaksandr, Valiantsin Akudovich, Volha Dashuk i Victor Asliuk, szansę na zaprezentowanie swoich prac i opowiedzenia o aktualnym stanie białoruskiej kultury.

Kolejnym punktem programu była konferencja zorganizowana przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli pt. „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”. Dyskusja, która miała miejsce w Komitecie Regionów poświęcona została przedstawieniu rekomendacji z pierwszego Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w dniach 21 – 23 października 2011 r. w Lublinie. Celem konferencji było przygotowanie rekomendacji i  propozycji działań związanych z kulturowym wymiarem Partnerstwa Wschodniego, które powinny być włączone do narzędzi do współpracy między Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego.

Pierwszy dzień zakończył koncert zespołu „Enej”, zwycięzcy polskiej edycji programu „Must be the Music”, który przyjechał do Brukseli na zaproszenie Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Drugi dzień Dni Partnerstwa Wschodniego rozpoczął się od konferencji „Orkiestry przyszłości – Społeczeństwa przyszłości: W jaki sposób młodzieżowe Orkiestry XXI wieku mogą sprzyjać przeprowadzeniu pozytywnych zmian kulturowych i społecznych”, którą otworzył Prof. Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.  Podczas konferencji dokonano analizy działalności obiecujących i społecznie aktywnych orkiestr młodzieżowych, działających w Europie, Ameryce Południowej oraz na bliskim Wschodzie obejmujących swoim zasięgiem pięć kontynentów. Za przykład do dyskusji posłużyła I, CULTURE Orchestra, projekt stworzony w 2011 roku przez Instytut Adama Mickiewicza jako część programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Uczestnicy konferencji na podstawie wypracowanych kierunków współpracy międzynarodowej podjęli próbę określenia przyszłość  projektu I, CULTURE Orchestra, jego długoterminowej wizji, misji i celów w  pogłębianiu relacji między Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego.

Ostatnim akcentem Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli był koncert kameralny I, CULTURE Orchestra, który odbył się w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. I, CULTURE Orchestra tworzą najbardziej utalentowani młodzi muzycy z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Polski i Ukrainy. Grupa rozwija się niezwykle prężnie dążąc do ukazania muzycznego bogactwa i kulturowej różnorodności Europy Wschodniej.