Spotkanie promocyjne wydawnictwa „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”

„Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin” to publikacja poświęcona sakralnym realizacjom Jerzego Nowosielskiego na terenie obecnego województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i lubelskiego. W wtorek, 8 października br. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się spotkanie promocyjne wydawnictwa, którego gośćmi byli autorka książki – Krystyna Czerni oraz Jerzy Necio historykiem i publicystą.

Publikacja jest kolejnym krokiem do popularyzacji i zwrócenia uwagi na konieczność otoczenia opieką dzieł będących przykładem wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej. Ma także na celu promocję twórczości Jerzego Nowosielskiego – jednego z najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku.

Autorka albumu „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”  Krystyna Czerni podejmuje temat sztuki sakralnej artysty dokonując jej rzetelnej interpretacji i dokumentacji.

– Książka ma formę takiego ambitnego katalogu – mówiła Krystyna Czerni podczas spotkania promocyjnego – Odnajdujemy tu reprodukcje wielu miejsc do tej pory nigdy w ten sposób nie opracowanych.

Publikacja jest drugim tomem szeroko zamierzonego opracowania monumentalnej sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego. Pierwszy powstał ponad trzy lata temu i dotyczył Małopolski. W drugim albumie udokumentowano twórczość Nowosielskiego na terenie trzech regionów: Podlasia, Lublina, Warmii i Mazur. Autorem zdjęć do części Warmii i Mazur, oraz Lublina jest pan Grzegorz Eliasiewicz.

– Te tereny łączy wspólny kawałek historii i dlatego wymyśliłam, że drugi tom będzie wspólny dla tych trzech regionów – zaznacza autorka.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego rozpoczął w 2016 roku przygotowania do wydania publikacji o sakralnych dziełach Jerzego Nowosielskiego – zrealizowanych na terenie obecnego województwa podlaskiego (10 obiektów), warmińsko- mazurskiego (5 obiektów) i  lubelskiego (3 obiekty). Rok wcześniej, w 2015 r. ukazało się w Krakowie wydawnictwo – Krystyna Czerni „Nowosielski w Małopolsce. Sztuka sakralna” przy wsparciu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Województwo Podlaskie podjęło więc wyzwanie (propozycję) kontynuacji serii i w budżecie województwa na rok 2017 zarezerwowano już fundusze na realizację tego projektu wydawniczego. Zaproszono do współpracy też samorządy ościennych województw. Wydawnictwo zostało więc wydane we współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Wsparcia i błogosławieństwa udzielili przedsięwzięciu Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i Całej Polski i Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański zwierzchnicy parafii, na terenie których znajdują się opisane dzieła.

Napisaniem tekstu do nowej publikacji zajęła się historyk i krytyk sztuki pani dr Krystyna Czerni – autorka biografii Jerzego Nowosielskiego. Do wykonania i opracowania zdjęć dotyczących naszego województwa zaprosiliśmy cenionych podlaskich fotografików: panów Piotra Sawickiego i Bogusława Floriana Skoka. Zdjęcia do części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego i obiektów w Lublinie wykonał pan Mamy nadzieję że to wspaniałe wydawnictwo będzie kolejnym krokiem do dokumentacji, popularyzacji i zwrócenia uwagi na konieczność otoczenia opieką tych dzieł, będących przykładem wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej.