Wizyta studyjna dot. sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w perspektywie 2014-2020

W dniach 20-21 marca 2014 roku odbyła się wizyta studyjna dot. sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w perspektywie 2014-2020 organizowana przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Wizytę rozpoczęło spotkanie z eurodeputowanymi: Czesławem Siekierskimoraz Arkadiuszem Bratkowskim w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Europoseł Siekierski w pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił ogólną charakterystykę i rolę Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.

W drugiej części swojego wystąpienia dr Siekierski omówił proces reformowania Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej założenia w perspektywie 2014-2020. Choć prace nad kształtem WPR rozpoczęły się w 2010 roku, to ostateczną formę uzyskała ona na skutek negocjacji między przedstawicielami Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej w I połowie 2013 roku. Pomimo, że nakłady na WPR realnie uległy zmniejszeniu w całej perspektywie finansowej, pozostaje ona najważniejszym instrumentem wsparcia europejskiego rolnictwa.

Kolejne spotkania pierwszego dnia wizyty studyjnej w Brukseli odbywały się w Domu Polski Wschodniej. Małgorzata Wasilenko, przedstawiciel województwa warmińsko-mazurskiego wraz z Krzysztofem Wójcikiem reprezentantem województwa świętokrzyskiego przywitali uczestników wizyty studyjnej oraz przedstawili główne zadania DPW w Brukseli.

 W dalszej części wizyty w dniu 20 marca 2014 roku przybyłe delegacje wysłuchały trzech wystąpień. Kolejnymi prelegentami byli:

Katarzyna Panfil z Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD), która w pierwszej części swojej prezentacji skupiła się na przedstawieniu roli i zadań ENRD. Drugą część swojego wystąpienia pani Katarzyna Panfil poświęciła inicjatywie Leader w tym w szczególności problematyce współdziałania lokalnych grup działania w realizacji projektów międzynarodowych.

Prof. Andrzej Babuchowski, kierownik Wydziału ds. Rolnictwa i Rybactwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, który w pierwszej kolejności opisał kompetencje swojego wydziału Z racji szerokich kompetencji kierowana przez niego jednostka odegrała istotną rolę w czasie formowania założeń WPR po 2014 roku.

W latach 2007-2013 Polska była największym beneficjentem środków na II filar WPR, a także na politykę spójności. W zakresie środków na płatności bezpośrednie zajmujemy 6 miejsce. Środki ze WPR dla naszego kraju były rozlokowane równomiernie między dwoma filarami. W latach 2014-2020 koperta finansowana na WPR wzrosła o 12 punktów procentowych z 28,6  do 32,1 mld euro.

Jacek Wolski, pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który w zastępstwie pana Zbigniewa Fąfary przedstawił rozwiązania przewidziane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego negocjacje są w fazie końcowej. Głównym celem wszystkich Programów jest podniesienie konkurencyjności rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Na PROW w Polsce przeznaczone będzie ponad 13,5 mld euro. Program w około 63% realizowany będzie ze środków unijnych, pozostała część pochodzi będzie z budżetu krajowego.

Drugi dzień wizyty studyjnej obejmował spotkania z:

·         Mariuszem Lęgowskim, pracownikiem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, który w swym wystąpieniu poruszył kwestie związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej z uwzględnieniem przetwórstwa rolno-spożywczego w perspektywie 2014-2020.

Benjaminem Vallin, pracownikiem Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, który zaprezentował koncepcję europejskiego renesansu przemysłowego w kontekście przetwórstwa rolno-spożywczego.