Województwo Podkarpackie współorganizatorem wydarzenia podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2013

Województwo Podkarpackie zostało współorganizatorem jednego z kluczowych wydarzeń podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii – konferencji „The Regional Dimension – Financing Energy Projects in Rural Areas”.

Jak co roku instytucje i organizacje w ponad 30 krajach biorą udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii (EUSEW), współorganizując swoje wydarzenia w ramach „Dnia energii” oraz prowadząc działania służące promocji efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna, ósma edycja EUSEW trwać będzie od 24 do 28 czerwca.

Dnia 27.06.2013 r. w Brukseli dojdzie do skutku jedno z kluczowych wydarzeń podczas tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Week 2013) – konferencja pt. „The Regional Dimension – Financing Energy Projects in Rural Areas”.

Dzięki zintensyfikowanej kooperacji Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli z Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej (PKEO) oraz Klastrem Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” doprowadzono do włączenia w inicjatywę holenderskiej Prowincji Zeeland, Stowarzyszenia „Alliance for Rural Electrification”, a także będącej w TOP 10 na świecie firmy consulting’owej Royal HaskoningDHV.

Podczas konferencji pragmatycy problematyki związanej z szeroko rozumianą energią oraz wysocy przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki postarają się odpowiedzieć zgromadzonym gościom m. in. na następujące pytania:

– jakie jest miejsce energii w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ?
– z jakich funduszy będzie istniała możliwość realizacji projektów o zasięgu regionalnym i nie tylko ?
– w jakim stopniu regiony przygotowane są do absorpcji funduszy z Unii Europejskiej w zakresie energetyki ?
– jaką pozycję zajmują kwestie dot. energetyki w aktualizowanych obecnie strategiach regionalnych poszczególnych krajów członkowskich UE ?

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie do 20.06.2013 r. pod adresem:
rural–energy@fleishman.com