Ponad 108 milionów euro z unijnego budżetu na trzy innowacyjne projekty, w tym w województwie świętokrzyskim

Ponad 108 milionów euro z unijnego budżetu na trzy innowacyjne projekty, które w sumie stworzą przynajmniej 700 miejsc pracy – to efekt decyzji komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna dotyczące Polski. Podczas wizyty w Warszawie poinformował on o zatwierdzeniu współfinansowania przez UE budowy laboratoriów badawczych i działów badawczo-rozwojowych w Świętokrzyskim, na Mazowszu oraz w Dolnym Śląsku.

Inwestycje o łącznej wartości 108,5 miliona euro finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Polsce. Przyczynią się do powstania Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) w Warszawie oraz dwóch zakładów produkcyjnych w województwach świętokrzyskim (Pilkington Automotive Poland) i dolnośląskim (HS Wrocław).

Przewiduje się, że projekty już po ich ukończeniu stworzą w sumie przynajmniej 700 miejsc pracy. Wszystkie są finansowane z polskiego Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

Projekty oficjalnie zaakceptował Johannes Hahn, jako europejski komisarz ds. polityki regionalnej. Podczas pobytu w Warszawie, gdzie prowadził rozmowy nt. funduszy strukturalnych w Polsce, powiedział: – Inwestowanie w badania, rozwój i innowacje jest jednym z głównych priorytetów polityki regionalnej UE. Te trzy projekty są rodzajem inwestycji, jakich chcielibyśmy widzieć więcej w przyszłości. Nie tylko pobudzają wzrost na poziomie lokalnym, tworząc miejsca pracy, ale także będą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę całego regionu, a w szerszym kontekście także kraju. Wprowadzą bowiem innowacje w przemyśle samochodowym i lotniczym i zbliżą nauki stosowane do europejskiego i międzynarodowego poziomu. Liczę również na to, iż przyczynią się do odwrócenia drenażu mózgów.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, z którą komisarz Hahn spotkał się w czasie pobytu w Warszawie, powiedziała: Realizacja zaakceptowanych projektów przyczyni się do budowania konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki, dlatego z radością przyjęliśmy decyzję komisarza. Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym będziemy wspierać również w kolejnej perspektywie finansowej – na program Inteligentny Rozwój przeznaczymy w latach 2014-2020 ponad 7,6 mld euro.

Dzisiejsza decyzja otwiera także drogę do uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego przez spółkę Pilkington Automotive Poland w województwie świętokrzyskim, w którym zastosowane będą innowacyjne systemy technologiczne produkcji szyb samochodowych. Ich efektem będzie wypuszczenie na rynek wysokiej jakości szyb przednich i bocznych do samochodów osobowych i ciężarowych. Po zakończeniu projektu przewiduje się, że zdolności produkcyjne spółki wzrosną: rocznie z 2,3 miliona do 4 milionów sztuk szyb przednich i z 3,5 miliona do 9 milionów sztuk szyb bocznych. Przewiduje się, że po ukończeniu projektu w 2015 r. powstaną 322 nowe miejsca pracy. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”. Unia Europejska sfinansuje 19,8 miliona z inwestycji o całkowitej wartości 102,3 miliona euro.

źródło – http://ec.europa.eu/polska/news/130916_projekty_pl.htm