Podsumowanie projektu FIRECE – zaproszenie na konferencję on-line

Inwestycje w działania wspierające transformację przemysłową ku zielonej gospodarce, to jedno
z wyzwań na poziomie światowym.

16 września br. roku odbędzie się konferencja on-line pt. „Bardziej zielone MŚP dla stabilnego środowiska. Instrumenty polityki w celu wsparcia niskoemisyjnej transformacji gospodarczej Europy Środkowej”, przedstawiająca rezultaty projektu FIRECE (Program Interreg Europa Środkowa).

 

Projekt FIRECE, w którym Województwo Lubelskie jest od 3 lat partnerem,  wspiera wdrażanie Regionalnych Planów Energetycznych Partnerów z Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Węgier, Włoszech oraz Polski poprzez promowanie (Innowacyjnych) Instrumentów Finansowych
i optymalizację inwestycji publicznych obejmujących niskoemisyjną transformację gospodarczą.

 

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do podzielenia się z Państwem doświadczeniami z realizacji projektu oraz szansą na zdobycie cennej wiedzy opartej na jego najbardziej obiecujących wynikach.  Wydarzenie zakończy prezentacja Wspólnego Sekretariatu na temat możliwości współpracy w ramach przyszłego Programu Interreg Europa Środkowa 2021 -2027.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqwTM9v9snpldDdQUiTPEV-k8Rgx2lU4oWZPluHajC_b9wYg/viewform