Władze samorządowe województwa świętokrzyskiego z wizytą w Brukseli

W dniu 15 grudnia 2013 r., Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego miało zaszczyt gościć kilkudziesięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu.

Jednym z tematów spotkania było przedstawienie działalności i osiągnięć biura regionalnego, działającego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej oraz dyskusja na temat możliwości współpracy na arenie międzynarodowej z jednostkami samorządu. Szczególną uwagę przywiązano do działań o charakterze pro gospodarczym. W wyniku rozmów ustalono, iż strony będą ściśle współpracować w zakresie promocji istniejących zasobów i walorów samorządów, ich realnego potencjału oraz działań na arenie międzynarodowej, z szczególnym naciskiem na kwestie związane z promocją gospodarczą, w tym proinwestycyjną. Uczestnicy wyjazdu prowadzić będą w Brukseli szereg spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innymi instytucjami unijnymi.

Wizyta odbywała się w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,  realizowana zaś była przez Fundacje Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.