Udział Domu Polski Wschodniej w Brukseli w Międzynarodowych Targach AGROTRAVEL

W dniach 11-13 kwietnia 2014 r. w Kielcach odbyły się VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. W targach tych przedstawiono bogatą ofertę turystyki wiejskiej i agroturystyki, która z roku na rok zwiększa swój udział w liczbie turystów odwiedzających Regiony Polski Wschodniej.

Z wypowiedzi osób zwiedzających wynikało, że był to prawdziwy festiwal kulturowo-krajobrazowo-kulinarny. Polska wieś ma bardzo wiele do zaoferowania turystom, tym zarówno z kraju jak i z zagranicy. W roku 2013 roku Polskę odwiedziło 15 mln turystów
zagranicznych. Aktualnie w Polsce jest 80 tys. agroturystycznych miejsc noclegowych, natomiast działalność taką prowadzi 8 tys. gospodarstw. Należy stwierdzić, że od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przekazano dużo środków na rozwój infrastruktury agroturystycznej co ma zdywersyfikować dochody mieszkańców wsi.

Pani Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki podkreśliła, że środki na rozwój agroturystyki wiejskiej są nadal planowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W targach uczestniczyły firmy z branży turystycznej, większość polskich regionów, Lokalne Grupy Działania, Grupy Rybackie, gospodarstwa agroturystyczne, instytucje, organizacje
i stowarzyszenia związane z branżą turystyczną.

Swoją obecność po raz pierwszy  na targach zaznaczył Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Przedstawił materiały promocyjne, min. wydawnictwo pt. Podręcznik Dialogu, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

W tym roku regionem partnerskim Targów AGROTRAVEL było Województwo Wielkopolskie, a krajem partnerskim – Ukraina, Obwód Winnicki.

Imprezie towarzyszyły Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM oraz Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY.

Foto&tekst: 
Departament Polityki Regionalnej
Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego