Komisarz ds. Rozwoju Regionalnego Corina Cretu inauguruje inicjatywę Lagging Regions w Województwie Świętokrzyskim

Podczas wizyty podpisany został list intencyjny w ramach inicjatywy Lagging Regions, która ma pomóc czterem europejskim regionom w zwiększeniu dynamiki rozwojowej. Komisarz rozmawiała z władzami województwa świętokrzyskiego również na tematy dostępności komunikacyjnej w regionie oraz kontynuacji po 2020 roku wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Komisarz złoży wizytę także w Województwie Podkarpackim, który jest drugim polskim regionem objętym projektem Komisji Europejskiej.

Pierwsza część wizyty Komisarz Coriny Creţu miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w którym spotkała się ona z przedstawicielami Samorządu Województwa: wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grigorem Szaginianem, marszałkiem Adamem Jarubasem, członkiem Zarządu Województwa Markiem Szczepanikiem oraz dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej, Grzegorzem Orawcem. Pani Komisarz towarzyszyli m.in. członek Gabinetu Komisarza Jan-Mikołaj Dzięciołowski, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Patrick Amblard i Karolina Tilman z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Rozmowa dotyczyła priorytetowego charakteru dostępności komunikacyjnej Regionu oraz kontynuacji po roku 2020 wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W późniejszym spotkaniu i konferencji prasowej uczestniczyli również Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Prezydent Kielc, Wojciech Lubawski.

– Jest mi niezwykle miło, że możemy dziś gościć tak znakomitych gości na czele z panią Coriną Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej – jest to dla nas ogromny zaszczyt. Wizyta Pani Komisarz związana jest z nową inicjatywą Unii Europejskiej, Lagging Regions. Jej celem jest zinwentaryzowanie największych przeszkód w rozwoju regionu i wspólne wypracowanie rozwiązań, mających pomóc regionom przezwyciężyć problemy rozwojowe. Jest to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie i czujemy się wyróżnieni, że właśnie w Świętokrzyskim będziemy mogli rozpoczynać tę inicjatywę. W naszym przypadku będzie ona odnosić się do trzech barier rozwojowych – braku wystarczających powiązań pomiędzy kształceniem zawodowym a rynkiem pracy, wsparciem przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz ułatwienia dostępu do zakładania nowych przedsiębiorstw i skrócenia czasu potrzebnego na dokonanie tego – mówił marszałek Adam Jarubas.

– Chcę gorąco podziękować za zaproszenie, które daje mi okazję zobaczenia tego pięknego regionu i otwarcia inicjatywy Lagging Regions. Jestem dumna, że prowadzona w państwa województwie polityka spójności miała duży wpływ na rozwój ekonomiczny tego regionu. Według naszych obliczeń, wysokość PKB na mieszkańca województwa świętokrzyskiego w ostatnich kilkunastu latach podwoiła się, a inwestycje nad badaniami i rozwojem doprowadziły do najszybszego wśród polskich województw tempa rozwoju. Region ten ma również wielu wykształconych pracowników, co dobrze świadczy o jego przyszłości. Mimo tak spektakularnego wzrostu, PKB nadal nie przekracza połowy średniej w Unii Europejskiej, a wielu wykształconych ludzi pozostaje bez pracy i mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli sprostać wyzwaniom stojącym przed tym regionem – mówiła Komisarz Corina Creţu.

Przedstawiciele trzech stron: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Województwa Świętokrzyskiego, podpisali list intencyjny w ramach inicjatywy Lagging Regions. Zakłada ona zidentyfikowanie najważniejszych barier, które hamują rozwój gospodarczy regionów, a następnie opracowanie odpowiedniego planu działań, mających za zadanie przyspieszenie procesu wyrównywania różnic w poziomie rozwoju między regionami słabiej rozwiniętymi, a resztą Unii Europejskiej.

– Chcemy korzystać z dobrych praktyk europejskich w tych obszarach, ale przede wszystkim zależy nam na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich. Wiele udało się dotychczas zrobić, ale jeszcze sporo przed nami. Zależy nam na budowaniu powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorczością ale również na ważnych projektach w zakresie infrastruktury, których nasze województwo potrzebuje – powiedział marszałek Adam Jarubas już po podpisaniu umowy.

Zaplanowane w ramach tej inicjatywy przedsięwzięcia mają przede wszystkim charakter doradczy i ukierunkowane są na wzmocnienie efektywności działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

– Musimy mieć pewność że kształcone będą osoby, których umiejętności będą dostosowane do potrzeb rynku. Nad tym chcemy przede wszystkim pracować. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed województwem jest ułatwienie startu przedsiębiorcom. Chcemy wspólnie przeanalizować, dlaczego założenie firmy w Kielcach zajmuje więcej niż w jakimkolwiek innym polskim mieście. Wczoraj i dziś rozmawialiśmy z marszałkiem o inteligentnych specjalizacjach tego regionu, które również są niezwykle ważne. Jako UE będziemy wdrażać dobre i sprawdzone praktyki w tym regionie, który ma bardzo wiele do zaoferowania w wielu branżach, a Kielce są ważnym i dobrze położonym miastem. Chcę podziękować wszystkim za zaangażowanie w moją wizytę i jestem optymistką, że uda nam się rozwiązać wspomniane problemy. Jestem pewna, że ten region będzie mógł być przykładem dla innych regionów Unii Europejskiej. To dobry znak, że nasz pierwszy dokument podpisujemy właśnie w świętokrzyskim – dodała Corina Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Świętokrzyskie jest pierwszym z czterech regionów Unii Europejskiej, które przystąpiło do inicjatywy. Oprócz naszego województwa, w najbliższych dniach list intencyjny podpiszą jeszcze województwo podkarpackie oraz dwa regiony północnej Rumunii. Długość projektu to jeden rok. Już za 10 dni do Kielc przyjadą przedstawiciele Komisji Europejskiej by wspólnie pracować nad tą inicjatywą.

– Dziękujemy pani komisarz za to że przyjechała do Polski i do Kielc. Świętokrzyskie nadal należy do grupy biedniejszych regionów Unii Europejskiej, ale należy przyznać, że wśród 5 regionów Polski Wschodniej, radzi sobie najlepiej. Inicjatywy takie jak Lagging Regions są niezwykle ważne i doceniam fakt, że komisja nie tylko dokonuje diagnozy wyzwań i barier w poszczególnych regionach, ale stara się również na konkretnych przykładach pokazywać, jak można poszczególne problemy rozwiązywać. Cieszymy się, że przykład realizowany w województwie świętokrzyskim, może nam posłużyć jako dobra praktyka dla innych regionów. Na pewno będziemy czerpać z jego wyników i stosować je do poprawiania polityki spójności w całym kraju – powiedział Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

źródło: sejmik.kielce.pl

foto: sejmik.kielce.pl oraz ec.europa.eu