Spotkanie z grupą małopolskich Urzędników w Domu Polski Wschodniej

Biuro Przedstawicielskie Województwa Małopolskiego w Brukseli, które zorganizowało wizytę studyjną dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego z Krakow, zwróciło się do biur regionalnych z Domu Polski Wschodniej z prośbą o możliwość zorganizowania spotkania z przedstawicielami w dniu 13 czerwca 2011 roku.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli, jaką rolę biura regionalne pełnią przy zagadnieniu lobbowania  na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe oraz instytucje z Polski Wschodniej: jak wygląda procedura lobbowania, jakie są efekty czy też odniesione sukcesy, jak również na rzecz jakich projektów odbywa sie proces lobbowania.

Przedstawiciele Warmii i Mazur – Małgorzata Wasilenko, Podlasia – Michał Szczepura, Lubelszczyzny – Marta Smulkowska i Małopolski – Małgorzata Ratajska-Grandin przeprowadzili z gośćmi rozmowę na temat możliwości pozyskiwania środków dla regionów, zakresu zadań biur regionalnych oraz specyfiki organizacji jaką jest Dom Polski Wschodniej – czym właściwie jest, jakie ma zadania.

W wizycie uczestniczyła szesnastoosobowa grupa z towarzyszeniem Przedstawicielki Biura Małopolskiego.