Rosyjskie wydanie „Podręcznika dialogu. Zaufanie i tożsamość” w Brukseli

4 marca 2015 r. w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się debata „Etos dialogu wobec kryzysu tożsamości i zaufania”. Organizacja debaty zbiega się w czasie z finalizacją wydania trzeciej już wersji „Podręcznika Dialogu. Zaufanie i tożsamość”.

Sejneńska Fundacja Pogranicze przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli przygotowała rosyjską wersję językową książki. „Podręcznik Dialogu” zawiera ogromny zbiór artykułów, tekstów, komentarzy, myśli i refleksji, wypracowanych na wielu międzynarodowych spotkaniach, konferencjach i debatach, w których wzięli udział teoretycy i działacze z całego świata. Pisarze, poeci, dziennikarze, publicyści, socjolodzy, antropolodzy kultury, filozofowie, liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy, artyści oraz inni, poruszyli bardzo mocno temat dialogu międzykulturowego, który w świetle ostatnich dramatycznych wydarzeń w Paryżu, czy też w Belgii nabiera nowego wymiaru.

Podczas debaty głos zabrali:

Krzysztof Czyżewski – animator kultury, eseista, tłumacz, Dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Fundacji Pogranicze w Sejnach. Koordynator wielu europejskich projektów dotyczących wielokulturowych regionów. Za dotychczasową pracę otrzymał wiele nagród w tym jedną z najważniejszych w świecie wyróżnień za wybitne osiągnięcia w nauce, sztuce i działalności społecznej nagrodę Dana Davida.Ponadto otrzymał Order Giedymina, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jelena Czyżowa – rosyjska powieściopisarka i eseistka. Dyrektorka petersburskiego oddziału PEN Clubu. Redaktor naczelna międzynarodowego czasopisma „Wsiemirnoje Słowo”. Tłumaczka z języka angielskiego. Mieszka w Sankt Petersburgu. Rodzinne miasto oraz kobiety to główni bohaterowie jej twórczości. Laureatka Rosyjskiego Bookera 2009 za powieść „Czas kobiet”.

Selim Chazbijewicz – polski politolog, pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Aktywny uczestnik między religijnego dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Polsce. Współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich Tatarów. Były imam meczetu Wspólnoty muzułmańskiej w Gdańsku i wiceprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Członek „Forum Abrahama” przy Międzynarodowej Radzie Chrześcijan i Żydów. Autor kilku książek poetyckich.