W kierunku nowych sposobów wdrażania Programu Horyzont Europa

13 września, z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w DPW odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem“ pt. „Planowanie strategiczne – w kierunku nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa”. Ekspertami byli Agata Janaszczyk – Radca, Samodzielne Stanowisko ds. Badań Naukowych, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz Dominik Sobczak – DG RTD – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Komisja Europejska.

Podczas spotkania nasi prelegenci przybliżyli licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania stan prac nad programem Horyzont Europa w nowej perspektywie finansowej. Oto kluczowe etapy prac:

 • Publikacja pakietu legislacyjnego „Horyzont Europa” miła miejsce w czerwcu 2018 r.
 • Badanie przez współustawodawców – drugie półrocze 2018 r.
 • Porozumienie polityczne między Radą a Parlamentem Europejskim – wiosna 2019 r.
 • Do ustalenia nadal pozostaje budżet, zasady uczestnictwa, stowarzyszenia, synergie.

Bardzo ważnym aspektem są partnerstwa europejskie. Obecnie trwają konsultacje z państwami członkowskimi. Otwarte konsultacje publiczne rozpoczęte zostały w dniu 11 września, a link do nich znajduje się tutaj: ec.europa.eu.

Proponowane partnerstwa obejmują następujące tematy:

 • Partnerstwo badawcze UE-Afryka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w celu zwalczania chorób zakaźnych
 • Innowacyjna inicjatywa zdrowotna
 • Kluczowe technologie cyfrowe
 • Inteligentne sieci i usługi
 • Metrologia europejska
 • Przekształcenie europejskiego systemu kolei
 • Zintegrowane zarządzanie ruchem lotniczym
 • Czyste lotnictwo
 • Cyrkularna bio-Europa
 • Czysty wodór
 • Bezpieczny i zautomatyzowany transport drogowy
 • Innowacyjne MŚP

Komisja Europejska prosi o rozpowszechnianie powyższej informacji oraz wszystkich zainteresowanych o aktywny udział w konsultacjach.