POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027

9 listopada, o godzinie 11:00 odbyło się kolejne wirtualne spotkanie z cyklu Kawa z Ekspertem w Domu Polski Wschodniej, której organizatorami były biuro Regionalne Województwa Lubelskiego oraz Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego. Temat wirtualnego wydarzenia to „Społeczeństwo nową siłą napędową rozwoju regionalnego. Jak skutecznie wykorzystywać narzędzia terytorialne polityki spójności.” W dyskusji wzięła udział jako ekspert – Pani Katarzyna Szumielewicz (DG REGIO, KE).

Spotkanie skierowane było przede wszystkim do pracowników Urzędów Marszałkowskich oraz przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli. Celem wideokonferencji było umożliwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy instytucjami zajmującymi się omawianą problematyką na szczeblu regionalnym z ekspertem reprezentującym Komisję Europejską. Wirtualna Kawa z Ekspertem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem co przełożyło się na wysoką frekwencję, w zorganizowanym webinarze wzięło udział, aż 107 uczestników.

Podczas spotkania pani Szumielewicz omówiła główne cele oraz priorytety polityki spójności na lata 2021-2027, przedstawiła instrumenty polityki spójności oraz odpowiedziała na wszystkie zadane pytania w trakcie debaty. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach przygotowania regionów do przyszłej perspektywy pod kątem wdrażania instrumentów terytorialnych oraz jak regiony powinny wdrażać instrumenty terytorialne, takie jak ZIT czy RLKS aby zwiększyć partycypację społeczną.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział w debacie oraz zapraszamy na kolejne Kawy z Ekspertem DPW!