Trzeci Klub Przyjaciół Domu Polski Wschodniej

Wieczorem, dnia 1 marca 2012r., po Warsztatach Integracji Międzykulturowej, odbyło się trzecie spotkanie Przyjaciół Klubu Domu Polski Wschodniej. Na początku spotkania liczni goście dowiedzieli się jakie są wyniki całodziennych warsztatów. Wieczorem, dnia 1 marca 2012r., po Warsztatach Integracji Międzykulturowej, odbyło się trzecie spotkanie Przyjaciół Klubu Domu Polski Wschodniej. Na początku spotkania liczni goście dowiedzieli się jakie są wyniki całodziennych warsztatów. Warsztaty zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli stanowiły początek dyskusji z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską nad sprawami związanymi z dialogiem międzykulturowym oraz jego roli w Partnerstwie Wschodnim. Szersza debata poruszająca te kwestie przewidziana jest na listopad, kiedy to w Brukseli zorganizowana zostanie konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną konkretne pomysły i narzędzia wspierające rozwój Partnerstwa Wschodniego. Spotkania Klubu Domu Polski Wschodniej stanowią wspólną platformę integracji i wymiany informacji dla Polaków pracujących w instytucjach unijnych oraz polskiej administracji w Brukseli.

Więcej

Gobeliny Barbary Hulanickiej w Domu Polski Wschodniej

Religie świata są tematem przewodnim dzieł Barbary Hulanickiej, które od jutra (13.09.2011) będzie można oglądać w Domu Polski Wschodniej. Początek wystawy o godz. 19:00. Wystawę gobelinów uroczyście otworzy Anna Wasilewska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Następnymi miastami, gdzie będzie można zobaczyć gobeliny są Lwów i Kijów. – Co roku każde z biur w naszej wspólnej siedzibie ma szansę zaprezentować jakąś część swojego regionu. Warmia i Mazury w czasie polskiej prezydencji pokażą między innymi dzieła regionalnych artystów, stąd współpraca z Panią Barbarą Hulanicką – mówi marszałek województwa Jacek Protas. Wystawa Barbary Hulanickiej jest tylko jednym z wydarzeń zaplanowanych w Brukseli na drugie półrocze 2011 roku. W listopadzie w Parlamencie Europejskim będą zaprezentowane zdjęcia Mazur z cyklu „To Mazury nie..”. Teraz można je oglądać w Genui, gdzie rozpoczęły się Dni Polskie we Włoszech.

Więcej

Drugi Klub Przyjaciół Domu Polski Wschodniej w Wigilię Prezydencji Polskiej

Dnia 30 czerwca 2011 r., w wigilię polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, odbyło się drugie spotkanie Przyjaciół Klubu Domu Polski Wschodniej. Na początku spotkania liczni goście mieli przyjemność wysłuchać utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta Duo G-dur „Rondo” oraz J. Halvorsen „Passacaglia”, wykonanych przez skrzypaczkę Kamilę Haftkowską, absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie i altowiolistę Bartosza Korusa, Absolwenta Królewskiego Konserwatorium w Brukseli. Z racji tego, iż w tym roku województwo lubelskie koordynuje prace wspólnego przedstawicielstwa, gości przywitał gospodarz wieczoru, Marszałek Koordynator, Pan Krzysztof Hetman. Następnie głos zabrał Krzysztof Kasprzyk Radca Wydziału ds. polityki regionalnej i spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, który przybliżył priorytety polskiej prezydencji. Kolejny mówca – Michał Szczepura, przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli, opowiedział o otwarciu Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Następnie Piotr Gołacki, przedstawiciel Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, pokrótce opisał postępy wspólnej inicjatywy Domu Polski Wschodniej, jaką jest mentoring. Po przemówieniach panów nastąpiło uroczyste przekazanie pióra, którym Marszałkowie pięciu województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej wraz z Panią Minister Elżbietą Bieńkowską podpisali w dniu poprzednim wstęp do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Przekazania pióra dokonał Pan Marszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Szef sztabu WOŚP w Brukseli, Piotr Wiśniewski przyjął pióro, które zostanie zlicytowane podczas XX finału WOŚP w 2012 r.

Więcej

Klub DPW na urodziny

Dom Polski Wschodniej, który jest przedstawicielstwem pięciu województw (lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) w Brukseli, właśnie skończył rok. Z tej okazji w jego siedzibie przy Avenue de Tervueren 48 zorganizowano okolicznościowe spotkanie, w trakcie którego do życia powołano Klub Przyjaciół DPW. Urodzinowe spotkanie odbyło się 27 stycznia. Wśród gości znaleźli się m.in. marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, który w tym roku pełni rolę koordynatora działań (koordynatorzy DPW zmieniają się co 12 miesięcy, są nimi gospodarze poszczególnych województw, mających w nim swoje przedstawicielstwa), ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski, który objął działalność Klubu honorowym patronatem oraz ambasador tytularny Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE Jerzy Drożdż. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządów pięciu województw. Poza marszałkiem Hetmanem obecni byli: marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta oraz Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Na spotkaniu Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki lubelskiego urzędu marszałkowskiego Piotr Franaszek miał okazję zaprezentować starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a Łukasz Bilewski przybliżył gościom kwestię udziału Warmii i Mazur w konkursie „”. Ponadto Piotr Gałacki przedstawił planowane w ramach Klubu uruchomienie inicjatywy Coaching/Mentoring dla nowo przybyłych do Brukseli pracowników, studentów, stażystów, działającej dzięki wolontariuszom, członkom Klubu Domu Polski Wschodniej. Rolą Klubu Domu Polski Wschodniej byłoby pośrednictwo w przekazaniu danych kontaktowych pomiędzy osobą szukającą informacji a „Mentorem”. Niezwykle ważny jest fakt, że z okazji pierwszych urodzin powołano do życia Klub Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Główną ideą, która przyświeca jego działalności jest integracja wokół DPW jak największej liczby Polaków, pracujących w

Więcej